Nyheter

Bellona presenterer CO2-rapport

Foto: Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 29. august, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Bellona presenterte tirsdag rapporten ”CO2 til EOR på norsk sokkel – miljø og verdiskapning hånd i hånd”. Rapporten dokumenterer at etableringen av en verdikjede for CO2 til meroljeutvinning på modne oljefelt vil generere stor verdiskapning i Norge, og at dette er den mest lønnsomme måten å oppfylle Norges Kyotoforpliktelser på.

 

 

Rapporten er et meget omfattende dokument, som blant annet inneholder nye prognoser for Norges klimagassutslipp i Kyotoperioden, nye ressursvurderinger av norsk sokkel, operasjonell innretning av en verdikjede for CO2, økonomiske analyser og modeller, gjennomgang av virkemidler og konkrete anbefalinger.

Rapporten er skrevet av Bellonas Viktor E. Jakobsen, Marius Holm, Beate Kristiansen og Frederic Hauge. Bakgrunnen for rapporten er ønsket om å synliggjøre og dokumentere faktagrunnlaget Bellona baserer sine synspunkter på. Konklusjonene i rapporten er etter Bellonas mening svært oppsiktsvekkende.