Nyheter

Bellona presenterer CO2-rapport

7b25e22e14739aceaecbea628cb2a2ee

Publiseringsdato: 29. august, 2005

Skrevet av: 6884

 

 

Rapporten er et meget omfattende dokument, som blant annet inneholder nye prognoser for Norges klimagassutslipp i Kyotoperioden, nye ressursvurderinger av norsk sokkel, operasjonell innretning av en verdikjede for CO2, økonomiske analyser og modeller, gjennomgang av virkemidler og konkrete anbefalinger.

Rapporten er skrevet av Bellonas Viktor E. Jakobsen, Marius Holm, Beate Kristiansen og Frederic Hauge. Bakgrunnen for rapporten er ønsket om å synliggjøre og dokumentere faktagrunnlaget Bellona baserer sine synspunkter på. Konklusjonene i rapporten er etter Bellonas mening svært oppsiktsvekkende.