Nyheter

Bred politisk støtte til Bellona-rapport

Foto: Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 2. september, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Både Statens Forurensningstilsyn (SFT) og Frp-leder Carl I. Hagen støtter Bellonas rapport som viser at opprettelsen av en CO2-verdikjede for meroljeutvinning vil være lønnsomt både for miljøet og økonomien.

Både SFT og Hagen uttrykker støtte til Bellona rapporten ”CO2 til EOR på norsk sokkel – miljø og verdiskapning hånd i hånd.” Rapporten, som ble offentliggjort tirsdag, dokumenterer at etableringen av en verdikjede for CO2 til meroljeutvinning vil være lønnsomt både for AS Norge og for miljøet. Som en del av denne verdikjeden inngår opprettelsen av to selskaper, et statlig og et AS, og et rørsystem for CO2 som kan frakte CO2 fra land ut til norsk sokkel for bruk og deponering.

Godt mottatt av SFT
SFT skriver på sine hjemmesider i dag at Bellonas CO2-rapport blir godt mottatt.

SFT, som er i prosessen med å utarbeide sin egen klimatiltaksanalyse, skriver at ”i vårt eget pågående arbeid med en ny klimatiltaksanalyse ser vi resultater som ligner de som kommer fram i Bellonas nylig framlagte rapport”, og at ”vår analyse langt på vei kan bekrefte synspunktene fra Bellona angående kostnader knyttet til CO2-håndtering.” SFT støtter videre Bellonas synspunkt om at statlig engasjement vil være nødvendig i opprettelsen av CO2-verdikjeden.

Hagen positiv
Også Frp-leder Carl I Hagen er positiv til Bellonas rapport og støtter forslaget om opprettelsen av et rørsystem for CO2 som kan frakte CO2 fra land ut til norsk sokkel for bruk og deponering. Hagen betegner, i følge avisa Varden, gassrøret som grunnlagsinvesteringer i infrastruktur.