Nyheter

FN mener CO2-deponering reduserer klimautslipp

FN mener CO<sub>2</sub>-deponering kan være et viktig tiltak for å redusere de globale klimagassutslippene.
Foto: Bellona arkiv

Publiseringsdato: 27. september, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

En ny rapport fra FNs klimapanel viser at CO2-deponering kan være et viktig tiltak for å redusere de globale klimagassutslippene.

 

 

Rapporten, som ble presentert i Montreal, Canada mandag 26. september, er utarbeidet av 100 forskere fra hele verden. Forskerne konkluderer med at CO2-deponering vil kunne redusere mengden CO2-utslipp til atmosfæren med hele 20 til 40 prosent. Panelet mener også at CO2-deponering vil gjøre arbeidet med å redusere effekten av klimaendringene mindre kostbart. De estimerer at kostnadene i forbindelse med dette arbeidet vil bli redusert med 30 prosent over de neste 100 årene. Det var også Bellonas konklusjoner i rapporten om CO2-deponering som ble offentliggjort i august i år.

Eksempler fra Norge
FN-panelet viser til flere eksisterende eksempler der CO2-håndtering, det vil si både fangst og deponering av CO2, er tatt i bruk. Blant annet er det referert til Sleipnerfeltet i Nordsøjen som et pionérprosjekt, i tillegg til eksempler fra Canada og Nigeria. Disse prosjektene har, i tillegg til CO2-håndtering, en egnet infrastruktur for lagring. Ekspertene som har utarbeidet rapporten mener at den underjordiske lagringskapasiteten for CO2 er stor nok, selv om antallet passende lagringsområder fremdeles er noe uklart. Andre mulige lagringssteder er fortsatt på forskningsstadiet, i følge rapporten.

En del av løsningen
CO2-deponering er et av flere virkemidler i arbeidet med å reduserer effekten av de globale klimaforandringene. Lederen for FNs klimaprogram, Hans Toepfer, sier til Voice of America at energieffektivisering og renere energikilder er de viktigste løsningene på klimaproblemet.
– Vi har ikke en enkel løsning. Vi må understreke viktigheten av å utvikle energieffektivisering fordi det er et område der man virkelig kan spare energi, sier han. – Og vi må understreke viktigheten av andre energiformer, ikke karbon-intensive energier, slik at man sparer de begrensede ressursene som finnes av fossil brensel.

En riktig investering
Kostnadene forbundet med CO2-håndtering, inkludert transport og deponering, er i rapporten estimert til mellom 17 og 200 USD per tonn CO2. (Alle tall i rapporten refererer til 2002-USD). Kostnadene varier, i følge forskerne, etter hvilken kilde og hvilke metoder som brukes i håndteringen.

–> Toepfer sier at denne prisen vil være vel verdt det, dersom verdens regjeringer vedtar direktiv som gjør det dyrt å forurense med CO2. – Dersom du ikke har begrensninger på CO2 vil du ikke få noen etterspørsel etter denne teknologien. Derfor må man selvfølgelig ha etterspørsel. Hvis man ikke har det vil ikke denne teknologien bli tatt i bruk, sier Hans Toepfer.

EOR utelatt fra regnskapet
– Det nærmer seg. Jeg legger imidlertid merke til at potensielle inntekter fra EOR ikke er tatt med i betraktning, så regnestykket tar ikke hensyn til verdiskapningen fra økt oljeproduksjon, sier rådgiver i Bellona Viktor E. Jakobsen. Han sier videre at fangstkostnadene ikke reflekterer de siste tallene fra Carbon Capture Projekt (CCP), –Mye har skjedd siden arbeidet på rapporten startet for to år siden, og denne rapporten reflekterer ikke det siste års utvikling på dette området, sier Viktor E. Jakobsen.