Nyheter

SFT vil ha innspill til klimarapport

Publiseringsdato: 30. september, 2005

SFT ber nå om innspill og kommentarer til sin rapport om klimagassutslipp slik at rapportmaterialet kan oppdateres og justeres. – Vi er glade for at SFT nå gjør det vi ba dem om, sier Bellonas Marius Holm.

SFT presenterte 23. september rapporten ”Reduksjon av klimagassutslipp i Norge: En tiltaksanalyse for 2010 og 2020”. I følge SFT sammenstiller rapporten eksisterende kunnskap om kostnader ved reduksjon av klimagasser. Men som Bellona påpekte til SFT i forrige uke har analysen såvidt betydelige metodiske feil og mangler at den ikke er egnet som beslutningsgrunnlag.

Nå går altså SFT ut og ber om innspill og kommentarer til rapporten. På sin nettside skriver SFT i dag at de vil oppdatere og justere materialet når det foreligger ny kunnskap. Fristen for disse innspillene er satt til 15. desember i år. Fagmedarbeider Marius Holm er glad for at SFT nå gjør dette.

– Vi er glade for at SFT gjør det vi ba dem om, sier Holm. – Rapporten som ble presentert i forrige uke hadde så mange feil og mangler at den ikke kan bli stående som SFTs gjeldende tiltaksanalyse, sier han. – Det ville være svært pinlig for SFT og svært uheldig for den norske klimadebatten om politikerne skulle ha et så dårlig grunnlag, fra egen fagetat, å foreta viktige beslutninger på, sier Marius Holm.