Nyheter

Varm mottagelse for CO2-rapport i Brussel

Finansrådgiver Viktor Jakobsen presenterer Bellonas CO2-rapport i Brussel.
Foto: Beate Kristiansen/Bellona

Publiseringsdato: 9. september, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Bellona-rapporten ”CO2 til EOR på norsk sokkel – miljø og verdiskapning hånd i hånd” fikk en varm mottagelse da den ble presentert for EU fredag.

 

 

Bellonas Viktor Jakobsen presenterte fredag rapporten som viser at etableringen av en verdikjede for CO2 til meroljeutvinning er lønnsomt både for økonomien og miljøet. Mer enn 25 representanter fra EU-kommisjonen, ESA (EFTAs overvåkningsorgan), olje- og gassindustrien, energisektoren, den norske ambassaden, forskningsinstitusjoner, samt norske og europeiske journalister hadde kommet for å få med seg presentasjonen. Og responsen var upåklagelig.

– Rapporten har blitt veldig godt mottatt, sier Beate Kristiansen, leder for Bellonas energiavdeling.

Hvem kan være i mot dette?
Bellona-leder Frederic Hauge åpnet presentasjonen ved å gi et kort sammendrag av Bellonas CO2-arbeid. Han ga også tilhørerne et innblikk i den generelle politiske situasjonen i Norge og for CO2-håndtering spesielt. Jacobsen la deretter fram Bellonas forslag om at CO2 fra Nord Europa brukes til meroljeutvinning i Nordsjøen. Han la særlig vekt på metoder for finansiering av den nødvendig infrastrukturen for fangst, transport og lagring av CO2.

Responsen etter presentasjonen var upåklagelig, og salens første spørsmål var følgende: – Hvem kan være i mot dette? Flere av tilhørerne ville også vite mer om hva slags respons rapporten hadde fått i Norge, om publikumsaksept av CO2-deponering og om modellen vil kunne utvides til europeisk skala.

Kristiansen forteller at Bellona allerede er invitert til å holde flere større presentasjoner av rapporten. Flere av deltagerene, hvorav mange er medlemmer av rådskomiteen for The Technology Platform for Zero Emission Power Plants, har også uttrykt ønske om å bruke rapporten i sitt arbeid fremover.

– Den gode responsen vi har fått viser tydelig at det er behov for denne tankegangen også i EU, sier Beate Kristiansen.