Nyheter

Statoil på rett vei

Foto: Statoil

Publiseringsdato: 26. oktober, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Troll A-plattformen i Nordsjøen er elektrifisert ved å trekke strømkabler fra land ut til plattformen. Det beste alternativet både miljømessig og økonomisk, ifølge Statoil.

Informasjonssjefen i Statoil, Harald Schjelderup, svarte 25. oktober på et leserinnlegg i Aftenposten angående elektrifiseringen av Troll A. I innlegget ble Statoil kritisert for å ha betalt 3,6 milliarder kroner for å dra strømkabler fra land ut til feltet, i stedet for å installere gassgeneratorer som drives av den gassen som likevel produseres ombord ”til en pris lik null”.


I svaret presiserer informasjonssjefen at summen på 3,6 milliarder inneholder flere elementer, og at den delen av prosjektet som omhandler elektrifiseringen har en prislapp på cirka 700 millioner kroner. Han informerer også om at prosjektet ble levert på tid og budsjett – noe som altså betyr at teknologien er tilstede.


Han skriver videre at det slett ikke er kostnadsfritt hverken å installere eller å drive gassturbiner på plattformen. I følge Schjelderup er kostnadene ved elektrifisering og gassdrift temmelig likeverdige. Riktignok vil det være ørlite rimeligere å installere en gassturbin, men den forskjellen vil raskt bli spist opp av høyere driftskostnader. I tillegg må man ta med i beregningen at gassen har en salgsverdi i markedet.
Løsning med null utslipp

Ved å bruke elektrisitet fra kabel isteden for gassturbin på Troll A får man i tillegg en svært viktig bonus – det blir null utslipp luft. Dersom det var blitt brukt gassturbin, ville det medført lokale utslipp på 230 000 tonn CO2 og 230 tonn NOx per år. Informasjonssjefen i Statoil er dermed svært fornøyd med at selskapet har valgt den beste løsningen når det gjelder både miljø og økonomi.


Bellona har lenge hatt elektrifisering av sokkelen høyt på agendaen og synes det er gledelig at Statoil nå har landet på det mest miljøvennlige alternativet på Troll A. At det dessuten er det rimeligste, er det vel ingen som har noe imot.


Bellona gratulerer.