Nyheter

CO2-deponeringssuksess i Canada

Publiseringsdato: 22. november, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

De siste fem årene har canadiske EnCana Corporation, med støtte fra amerikanske og canadiske myndigheter, anvendt CO2 til meroljeutvinning (EOR) ved Weyburn-oljefeltet i Saskatchewan. Prosjektet har vist formidable resultater og viser at CO2 til EOR er sikkert, teknisk mulig og økonomisk lønnsomt.

 

 

 

Det såkalte Weyburn-prosjektet ble startet i oktober 2000, i samarbeid med den canadiske føderale regjeringen og den lokale regjeringen i Saskatchewan-provinsen. Formålet med prosjektet har vært å studere de tekniske, miljømessige og økonomiske mulighetene ved bruk av CO2 til EOR, samt hvordan CO2 reagerer ved deponering i tomme olje- og gass-brønner. De siste årene har prosjektet også mottatt flere millioner dollar i støtte fra det amerikanske energidepartementet, i tillegg til EU og private aktører som BP og Chevron Texaco.

Så langt har prosjektet vært en ubetinget suksess. Utvinningsgraden ved oljefeltet har blitt fordoblet, i tillegg til at fem millioner tonn CO2 er lagret i de tomme olje- og gassbrønnene på feltet. Med prosjektet har man dermed vist nok en gang at CO2 deponering i forbindelse med EOR er både teknisk mulig og økonomisk lønnsomt. Amerikanske myndigheter er svært imponert over resultatene og ser store muligheter i bruk av CO2 til EOR i resten av Canada og USA.

– Suksessen ved Weyburn-prosjektet vil kunne ha enorme ringvirkninger, både med tanke på å redusere CO2-utslippene og å øke Amerikas oljeproduksjon, sier USAs Secretary of Energy, Samuel Bodman i en pressemelding. – Bare i Vest-Canada vil man, ved å ta denne teknikken i bruk, kunne se en økning i oljeutvinningsgraden i eksisterende felt på flere milliarder fat, samt få en reduksjon i CO2-utslippene tilsvarende det å ta mer enn 200 millioner biler av veien for et år.

Forlenger levetiden med 20 år
I følge det amerikanske energidepartementet viser erfaringene fra Weyburn-prosjektet at CO2 til EOR vil forlenge Weyburn-oljefeltets levetid med 20 år, øke oljeproduksjonen med 130 millioner oljefat og føre til permanent deponering av 30 millioner tonn CO2. Studier gjennomført ved prosjektet viser også at CO2-deponeringen i de geologiske formasjonene fungerer godt og at gassen forblir i deponiet.

Vil kunne halvere verdens CO2-utslipp
Weyburn-feltet som mottar CO2-gassen fra et amerikansk gasskraftverk i Beulah, Nord Dakota. I følge det amerikanske energidepartementet ville klimagassen fra dette gasskraftverket ha blitt sluppet rett ut i atmosfæren dersom den ikke hadde blitt benyttet ved Weyburn-feltet. I følge The Canadian Broadcasting Corporation (CBC) ville man kunne eliminere opptil halvparten av verdens CO2-utslipp i løpet av de neste 100 årene og utvinne flere milliarder oljefat ekstra dersom resultatene fra Weyburn-prosjektet hadde vært på verdensbasis. Dermed ville også behovet for å åpne opp for oljeutvinning i sårbare områder som for eksempel Barentshavet ha minsket betraktelig.