Nyheter

Europakommisjonens Teknologiplattform lansert

Publiseringsdato: 9. desember, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Torsdag 1. desember ble Europakommisjonens Teknologiplattform for utslippfrie kraftverk lansert i Brussel med brask og bram.

 

 

 

 

Lanseringen av Teknologiplattformen samlet mer enn 300 deltakere, deriblant representanter både fra Bellonas hovedkontor og Bellona Brussel. Målet med å bringe sammen alle aktørene i bransjen på denne måten er først og fremst å dramatisk redusere virkningen bruk av fossilt brensel har på miljøet, og spesielt virkningen av kull. Fokuset vil bli på fangst og lagring av CO2, og består av å utvikle teknologier som fanger CO2-en der kraftverkene produserer dem, for så å lagre dem under jordens overflate slik at de ikke bidrar til den globale oppvarmingen.

EUs forknings- og utviklingskommissær Janez Potocnik sa i sin tale i forbindelse med lanseringen at dersom vi handler nå for å redusere utslippene fra fossilt brensel, og vi gjør det sammen, har vi en god sjanse til å påvirke den tilsynelatende uunngåelige klimaendringsprosessen. Han poengterte videre at partnerne i teknologiplattformen her har muligheten til å komme med et viktig bidrag til vår fremtid.

Spørsmål om teknologi
Flere talere uttrykte sin begeistring over den nye Teknologiplattformen. Den tidligere polske statsminister og nåværende medlem av EU-parlamentet, Jerzy Buzek, fremhevet blant annet at Teknologiplattformen er viktig inn mot EUs 7. rammeprogram. Plattformens formann, Kurt Haege, sa at Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEFFPP) ikke er et mirakel – det er et spørsmål om teknologi, som kan og vil bli løst. Han understreket at det er et presserende behov for et europeisk regelverk for lagring av CO2.

En representant for Greenpeace var også tilstede under lanseringen, Gert Leipolt. Han antydet at fangst og lagring av CO2 kan bli viktig for klimaet. Han understreket at ZEFFPP nok er et nødvendig onde, men at det aldri må bli et grunnelement i energipolitikken.