Nyheter

På rett vei

Publiseringsdato: 19. desember, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Olje- og energidepartementet offentliggjorde i dag sine planer for gjennomføring av CO2-håndtering på gasskraftverk og etablering av en verdikjede for transport og injeksjon av CO2. - Som om vi skulle laget den selv, sier Bellonas Beate Kristiansen.

Tre prosjekter skal settes i gang umidddelbart, som skal gi regjeringen et solid grunnlag for å følge opp Soria Moria-erklæringen.


Det første delprosjektet omfatter CO2-kjeden med fangst, transport og injeksjon av CO2 til merutvinning eller deponering. Departementet har gitt Gassco, statens selskap for forvaltning av infrastruktur på sokkelen, ansvaret for de innledende forhandlingene. Petoro gis ansvaret for å lede arbeidet med kartlegging av mulig bruk av CO2 til økt utvinning i aktuelle felt, herunder mellomlagring av CO2. Det andre prosjektet dreier seg om prosjektering av renseanlegg på Kårstø, mens det siste skal se på de juridiske og organisatoriske sidene ved etablering av en statlig CO2-kjede.


Bellonas rådgiver Viktor Jakobsen er udelt positiv til olje- og energiministerens tiltak. – Jeg ser at det kan bli noen rollekonflikter i forbindelse med kjøper og selger, sier han til Bellona Web, men alle som kan bidra med noe vil her bidra fra sine ståsteder, sier han. – Dette er gode prosjekter, sier Jakobsen.


-Bellona ser dette som en seier for vår måte å tenke på, sier leder av Bellonas energiavdeling Beate Kristiansen. – Slik vi analyserer det, får Petoro her ansvaret for både kjøp av CO2 til mellomlagring samt til videre salg. Dette er helt i tråd med Bellonas anbefalingere og kjernen i å få til en verdikjede, sier hun.


At Gassco får ansvaret for transport av CO2-gassen er greit, fordi de allerede transporterer naturgass, og det er slikt de kan. Det som imidlertid er litt uklart, ifølge Kristiansen, er grensesnittet Petoro – Gassco.


– Når det gjelder renseanlegg ved Kårstø, må det opprettes et selskap. Det er foreløpig uklart hvordan dette skal foregå. Bellona vil følge nøye med, men vi ser at det kan romme den type konsept vi ønsker, sier Beate Kristiansen.


De tre prosjektene skal være klare i mai –06. Det ser dermed ut til at regjeringen har planlagt å bli ferdig i tide til revidert nasjonalbudsjett.