Nyheter

Skal samarbeide om ny teknologi for CO2-fangst

Aker Kværner og Gassnova presenterte i dag sitt nye samarbeid om ny teknologi for CO<sub>2</sub>-fangst.
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 13. desember, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Gassnova og Aker Kværner lanserte i dag et samarbeid for å utarbeide ny teknologi for CO2-fangst. Målet er at teknologien skal settes i drift om få år.

 

 

De to partnerne presenterte sitt nye samarbeidsprogram på en pressekonferanse hos Aker Kværner i dag, der blant annet Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen var tilstede. Gassnova-direktør Bjørn-Erik Haugan sier han håper at den nye teknologien vil kunne gjøre det mulig å realisere gasskraftverk med CO2-fangst i løpet av relativt kort tid.

– Teknologien vil kunne settes i drift om få år og til kostnader vi tror gjør det mulig å realisere slike anlegg i full skala, sier Haugan.

Gasskraftverk med CO2-rensing
Den nye prosjektet har fått tittelen ”Just Catch” og skal ledes av Aker Kværner. Målet er å gjøre fangstanlegg for CO2 billigere å bygge og mer effektive å drive. Prosjektet skal bygge videre på teknologi som har vært brukt i industrisammenheng, særlig for rensing av naturgass. Tidligere har denne teknologien vært for dyr ved bruk til CO2-fangst for rensing av gasskraftutslipp, og har heller ikke vært brukt i tilfredsstillende stor målestokk.

53c37f142ffdbefb7741aa82e99b928b.jpeg Photo: Foto: Frederic Hauge/Bellona

– Positivt
Bellona-leder Frederic Hauge gleder seg over det nye prosjektet.

– Dette er et veldig positivt prosjekt, sier Hauge. – Vi er glade for at Gassnova nå er akseptert av ESA (EØS-avtalens overvåkningsorgan).

Totalt skal det brukes 32 millioner kroner, hvorav Gassnova kan bevilge inntil halvparten. Målet er at kostnadene til rensing skal ned med hele 30 prosent, og at anlegget bygges allerede i 2008.

– Enoksen roste prosjektet, så dette går på skinner, bortsett fra at departementet fortsatt ikke har klart å bestemme at Petoro skal ha ansvaret for videre utredninger, sukker Hauge. Han er imidlertid fornøyd med at prosjektets strategi er i tråd med Bellonas anbefalinger.

– Det er gledelig at tallene og strategien som ble presentert stemmer særdeles godt overens med den strategi Bellona presenterte i sin CO2-rapport som ble lansert i høst, sier Frederic Hauge.

Les pressemeldingen fra Gassnova og Aker Kværner her