Nyheter

Forventer CO2-fangst fra første dag

Publiseringsdato: 17. januar, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

Bellona forventer krav om CO2-fangst fra første dag når Statens forurensingstilsyn (SFT) i morgen legger frem sitt vedtak om Statoils konsesjonssøknad for bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden.

I morgen tidlig holder SFT en pressekonferanse der de presenterer sin anbefaling til Miljøverndepartementet om CO2-utslipp fra Statoils planlagte gasskraftverk. I tråd med høringsuttalelsen fra Bellona og de siste ukenes uttalelser fra både miljøvernminister Helen Bjørnøy og olje- og energiminister Odd Roger Enoksen om at CO2-håndtering skal igangsettes fra dag én, forventer Bellona at SFT setter fangst av CO2 som forutsetning for en eventuell konsesjon.

Sammenheng med CO2-verdikjede
Bellona har i høringsuttalelsen til SFT i forbindelse med Statoils søknader for Tjeldbergodden, gått inn for at det ikke må gis utslippstillatelse til et slikt gasskraftverk uten CO2-håndtering. Denne anbefalingen er gjort med bakgrunn i Norges forpliktelser etter Kyoto-avtalen, samt en vurdering av Statoils tilleggsutredning opp mot juridiske, økonomiske og tekniske forhold.

Ifølge leder for Bellonas energiavdeling, Beate Kristiansen, må adgangen til å stille teknologikrav etter Forurensningslovens §16 benyttes til å kreve fullskala-rensing av CO2-utslipp, med en rensegrad i størrelsesorden 90 prosent. Det bør videre stilles krav om at utslipp maksimalt har 5 ppm NOX i eksosen. Dette kravet må oppfylles i sin helhet på anlegget, og ikke som tredjepartstiltak. I tillegg bør SFT i den videre saksgangen be om ny utredning fra Statoil, der økonomien i gasskraftverk med CO2-håndtering vurderes på grunnlag av økonomisk optimale tekniske løsninger, korrekt beregningsmetodikk og sensitivitetsanalyser basert på realistiske scenarier for relevante variabler. Bellona mener også at vurderingene må inkludere avsetningsmuligheter for CO2.

En annen viktig faktor som taler for CO2-fangst på Tjeldbergodden er ifølge Kristiansen, arbeidet med å realisere en CO2-verdikjede i Norge.

– Det er naturlig at man ser fangst av CO2 fra et gasskraftverk på Tjeldbergodden i sammenheng med det arbeidet Gassco nå har satt i gang for å få etablert en verdikjede for CO2, sier hun. – I en slik verdikjede er det behov for mest mulig CO2. Derfor er det viktig at også Statoil gjør nødvendig prosjekteringsarbeid for fangst av CO2 på Tjeldbergodden, avslutter Beate Kristiansen.