Nyheter

Statoil vurderer CO2 på Volve

Publiseringsdato: 17. januar, 2006

- Volve kan være et første steg i en helhetlig CO2-verdikjede, der oljeindustrien og myndighetene går sammen om å håndtere klimautfordringene, sa konsernsjef Helge Lund i Sandefjord tirsdag. Bellona er glad for at Statoil nå arbeider målrettet for en CO2-kjede, og ber Oljedirektør Gunnar Berge iverksette reservoarstudier av CO2-muligheter over hele norsk sokkel.

 

 

 

Det var under Norsk Petroleumsforenings oljeindustripolitiske seminar i Sandefjord i dag, 17. januar, at konsernsjef i Statoil, Helge Lund, lanserte Statoils planer for CO2-injeksjon på feltet Volve, som ligger like ved Sleipnerfeltet.

– Dette er svært interesssante signaler fra Statoil, mener rådgiver i Bellona, Marius Holm. – Helge Lunds utspill i dag lover svært godt for oss. At Statoil setter i gang et CO2-prosjekt og presenterer det som et første byggetrinn i en større CO2-kjede, viser at de tar dette på alvor, og har ambisjoner om å være i førersetet, sier Holm.

Nå er Bellona opptatt av at flere felt må undersøkes for å avdekke mulighetene for CO2-injeksjon. – Statoil har satt igang selv, men nå må Gunnar Berge i Oljedirektoratet sørge for at flere oljelisenser iverksetter reservoarstudier, slik at det kan skapes en etterspørsel etter CO2 på sokkelen, krever Marius Holm.

Før stortingsvalget i høst lanserte Bellona rapporten "CO2 til EOR på norsk sokkel", som viste at det var mulig å skape en svært lønnsom verdikjede for CO2. Fangst av CO2 fra gasskraftverk og industri, og injeksjon av CO2 for meroljeutvinning på sokkelen vil gi store inntekter for Norge, både i form av økt utvinning av olje fra eksisterende felt, og i form av reduserte kostnader til utslippskvoter fra utlandet.

Bellonas finansielle analyse var såvidt overbevisende, at AP, SV og SP valgte å forplikte seg til å utvikle en slik verdikjede i løpet av perioden. Dette arbeidet er nå i gang, under ledelse av det statlige selskapet Gassco. – At Statoil er med på laget er en lettelse for oss i Bellona, sier Holm, som kan fortelle om mye motstand fra en oljebransje som har vært livredd for å bli påtvunget kostbare miljøtiltak. – Nå har Regjeringens signaler om å skape en lønnsom verdikjede for CO2, beroliget bransjen, og de velger nå en langt mer åpen og nyskjerrig tilnærming til hvordan det enorme potensialet for meroljetutvinning kan hentes ut, sier Holm.

For å kunne kombinere klimatiltak med økt oljeutvinning, vil det kreve utbygging av en effektiv infrastruktur som skal kunne ta store volumer CO2. Statoil vil derfor foreslå overfor sine partnere på Volve å utrede muligheten for CO2-injeksjon for økt oljeutvinning i feltet, sier selskapet i sin pressemelding.

Volve skal etter planen starte produksjonen våren 2007 og reservene er anslått til 70 millioner fat olje og halvannen milliard kubikkmeter gass, ifølge Statoil.