Nyheter

CO2-håndtering på Tjeldbergodden!

- Jeg er så utrolig glad. Den nye klimaavtalen er langt mer enn jeg hadde turt å håpe på, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
Frederic Hauge
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 8. mars, 2006

Skrevet av: Marius Holm

Statoil og Shell presenterer i dag en løsning for CO2-håndtering ved Statoils planlagte gasskraftverk på Tjeldbergodden. – Helt fantastisk, en slik løsning har vi jobbet for i mange år, sier Frederic Hauge.

Statoil og Shell lanserte i dag planene om et omfattende felles initiativ for etableringen av en CO2-verdikjede i Midt-Norge. Statoil har fått konsesjon til å bygge gasskraftverk på Tjeldbergodden, men har foreløpig ikke fått utslippstillatelse for CO2. Det vil de heller ikke trenge – i samarbeid med Shell skal 2,5 millioner tonn CO2 fra gasskraftverket renses, og brukes til meroljeutvininng på oljefeltene Draugen og Heidrun på Haltenbanken. De to feltene opereres av henholdsvis Shell og Statoil. I tillegg til å levere CO2 til oljefeltene, skal kraftverket også levere strøm til plattformene, og dermed erstatte forurensende gassturbiner.

bodytextimage_03-08-06-Co2-fri-presentasjon_geir-vollseter-tor-fjaeran-helge-lund-johan-nic-vold-NB-0103.jpg Photo: Nils Bøhmer/Bellona

De selskapene har ambisjoner om at både kraftproduksjon og CO2-rensing skal være i drift fra 2011. Men Statoilsjef Helge Lund understreker at prosjektet er avhengig av økonomiske bidrag fra myndighetene. – CO2-rensing er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt i dag, konstaterte Lund, men ville ikke spesifisere hva slags engasjement fra myndighetenes side som skal til. Staten har imidlertid en klar egeninteresse av å realisere prosjektet.

– Staten sparer en nesten en halv milliard til kjøp av utslippskvoter, en milliard kroner i nettinvestering og ikke minst tar staten 78 prosent skatt av den ekstra oljen som kan utvinnes ved hjelp CO2-injeksjon. Jeg er ikke i det minste tvil om at Regjeringen vil gå inn i dette prosjektet, og dele investeringskostnader og risiko. Det har de også lovt i Soria-Moriaerklæringen, sier Frederic Hauge.

Stor og viktig seier
Bellona har alltid ment at Tjeldbergodden ligger godt til rette for CO2-håndtering. Derfra er det kort vei til Draugen-feltet, som på sin side har et stort behov for CO2 til EOR (Enhanced Oil Recovery). – Dette er derfor en stor dag for Bellona. Men veien dit har vært lang. Vi har gått mange runder – blant annet krevde Bellona at Statoil måtte lage en helt ny konsekvensutredning etter den første høringsrunden om Tjeldbergodden, noe vi fikk gjennomslag for i miljøverndepartementet. Den nye utredningen konkluderte med at gasskraftverk med CO2-håndtering ville bli altfor dyrt, noe som ble imøtegått av Bellona. I en ny høringsuttalelse dokumenterte vi at tallene ikke var riktige, og at det var mer lønnsomt med rensing. Endelig ser det ut til at vi har fått gjennomslag for vårt syn. En stor og viktig seier, sier Frederic Hauge.

Bjørnøy gratulerer
Hele Bjørnøy onsker i en pressemelding industrisamarvbeidet mellom Statoil og Shell velkommen. Hun er glad for at industrien har bidratt til at 15 års kamp mot gasskraftverk endelig er over, og gratulerer Statoil og Shell med en klok beslutning. Miljøvernministeren gir videre uttrykk for at dette vil gi inspirasjon til den videre kampen for å gjenreise Norge som miljønasjon.