Nyheter

Gassnova gir støtte til Sargas-studie

Publiseringsdato: 6. mars, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Statens senter for utvikling av gasskraft med CO2-håndtering, Gassnova, skriver i en pressemelding i dag at de vil bidra med 4,5 millioner kroner til Sargas’ studie av et nytt konsept for gasskraftverk med CO2-rensing, der fangst av CO2 er integrert i kraftproduksjonsprosessen.

Teknologikonseptet er utviklet av Sargas i samarbeid med blant andre Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og Siemens Power. Det er Siemens som skal gjennomføre studien. Den tar utgangspunkt i et 100 MW gasskraftverk, men teknologikonseptet planlegges å kunne skaleres opp til 400 MW. CO2-innfangingen foregår under trykk.

– Vi støtter dette arbeidet for å få klarhet i om denne løsningen kan benyttes til å realisere lønnsomme gasskraftverk med CO2-rensing, sier Bjørn-Erik Haugan, direktør i Gassnova, i pressemeldingen.

– Det er i dag flere teknologier og konsepter som kan være aktuelle for gasskraftverk med CO2-håndtering. De fleste av disse teknologiene er fortsatt umodne. Det er i dag ingen enkelt teknologi som peker seg ut som en klar vinner i fremtiden. Gassnova satser derfor parallelt på flere teknologier, og dette konseptet er et av disse, fortsetter han.

Sargas ønsker å tilby dette teknologikonseptet for CO2-rensing til Hammerfest Energi. Før Hammerfest Energi kan få et reelt tilbud, må det verifiseres at kraft- og fangstprosessen lar seg samkjøre. Anlegget vil dessuten bli dimensjonert og kostnadsberegnet.

Studien har en prislapp på totalt 18 millioner kroner, og Sargas finansierer selv, sammen med industrielle partnere, de resterende millionene. Studien er beregnet å være ferdig innen utgangen av første kvartal 2006.