Nyheter

Energikonferanse med fokus på miljø

Publiseringsdato: 19. juni, 2006

Skrevet av: Ola Innset

Når industri-Norge samles til "Norsk konferanse om energi og verdiskaping" er det CO2-håndtering som står øverst på agendaen.

Konferansen arrangeres av EnergiRike som er et samarbeid mellom industriaktører i de kraftproduserende Vestlandsregionene Hardanger, Sunnhordaland, Haugalandet og Ryfylke. Det er aktører innen energi- og prosessindustrien og den petromaritime industrien, som f.eks. Statoil Kårstø og Naturkraft, som står bak sammenslutningen. På www.energirike.no kan man lese følgende om deres intensjoner:

– Målsettingen er å forankre forståelse for energi som sentral faktor for verdiskapning, sysselsetting, samt bidra til gode rammebetingelser, infrastruktur og kapasitet som sikrer fortsatt verdiskaping, sysselsetting og vekst.

Konferanse

8. og 9. August inviterer de landets politikere og industritopper til "Norsk konferanse om energi og verdiskaping". Store deler av konferansen vil gå med til å diskutere løsninger for CO2-håndtering:

– Vi har viet hele dag to av konferansen til å sette søkelys på den nasjonale dugnaden som nå er i gang med å skape en verdikjede for CO2. Interessen er stor for dette og det blir gjort et enormt arbeid både fra statlig hold, fra organisasjoner og i næringslivet, sier Einar Womersley Waage, prosjektleder i EnergiRike.

Bellona viktige

Bellona har hatt en viktig finger med i utformingen av programmet for konferansen. Bellona-leder Frederic Hauge skal i år, som i fjor, avslutte konferansen med et innlegg i samarbeid med Lars Anders Myhre, styreleder i Lyse Energi.

– Bellona har en viktig plass på konferansen. Dette er jo fortsettelsen av Hauges og Myhres avslutningsord på fjorårets konferanse, hvor de viste at det er en interesse for å gå hånd i hånd for å finne gode løsninger, avslutter Waage.