Nyheter

Lanserer testrigg for fangst og lagring av CO2

Publiseringsdato: 20. juni, 2006

Gassnova og Statoil lanserte i går planene for Europas første testrigg for fanging og lagring av CO2 i under den store ”8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies” i Trondheim.

Riggen, som er plassert på Statoils anlegg på Kårstø, skal først gjennomgå en ombygging, og planen er at den skal være klar for testing i 2007. Statoil og Gassnova har spyttet ti millioner hver i kassa til dette prosjektet. Statoil skal eie og drifte anlegget på en non-profit basis. Testanlegget skal være åpent for alle, og både norske og utenlandske aktører er invitert til å benytte seg av den nye riggen.

Hjørnestein i CO2-arbeidet
Testriggen skal kobles til en turbin på Kårstø. 40 MW gasskraft skal gi røkgass til riggen, som blant annet skal teste kjemikaliene, de såkalte aminene, i etterrensingen av CO2. Aker-Kværners ”Just Catch”-program vil bli de første til å utføre tester i det nye anlegget.

Gasscos leder Bjørn Erik Haugan sa i forbindelse med lanseringen at denne testriggen vil bli en hjørnestein i arbeidet med CO2-fangst. Han mente at det nye testanlegget vil gi industrien en glimrende anledning til å få testet både teknologi og prosesser. Prosjektleder i Statoil, Odd Furuseth, ga uttrykk for at det er en slik testing i reelle anlegg som må til før noen tør å bygge ut.

Bra begynnelse
– Dette er et bra tiltak, sier leder av Bellonas energiavdeling Beate Kristiansen til Bellona web. – Her kan vi få testet viktige elementer i teknologien. Men det er viktig å vite at dette arbeidet alene ikke fører helt frem. Det er andre jobber som også må gjøres. Det trengs en oppskalering av fangstanlegg, og hele systemet må sees i sammenheng, slik at vi får en effektiv design og drift av hele anlegget. Det er viktig å få større utstyr og færre enheter, noe som kan bidra til å redusere kostnadene – disse tingene vil ikke testriggen bidra til, sier Kristiansen.

– En annen viktig ting er å få til en verdikjede for CO2, se på inntektene og koble dem til utgiftene. Staten er den aktøren som vil tjene mest på CO2 til EOR. Det vil imidlertid være rimelig at risikoen blir fordelt blant aktørene, slik at inntekter og utgifter står i forhold til hverandre, sier Beate Kristiansen.