Nyheter

Internasjonal workshop om CO2-håndtering i Kina

Publiseringsdato: 7. juli, 2006

Skrevet av: Paal Frisvold

Som eneste NGO fra Europa deltok Bellona i den første internasjonale konferanse om CO2-håndtering i Folkerepublikken Kina.

Britiske myndigheter og Euorpakommisjonen hadde bedt med seg et femtitalls eksperter fra europeisk næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter til Beijing for å oppmuntre kineserne til å innføre fangst og lagring av CO2 (CCS) på kullkraftverk. Bellona var invitert til å legge frem et NGO-perspektiv på CCS samt å presentere case-studien om CO2 til meroljeutvinning i Nordsjøen.På konferansen ble det enighet om at Storbritannia, EU og Kina skal bygge verdens første kullkraftverk med CO2-fangst og lagring. Det ble også bestemt at Kina skal inviteres til å delta i den Europeiske teknologiplattformen for fossil kraftproduksjon med CO2-håndtering (ZEP).