Nyheter

CO2-kjøp må inn i statsbudsjettet

Bellona-leder Frederic Hauge tok opp de alvorlige konsekvensene Sellafield-utslippene har for norsk havbruksnæring.
Foto: Hanne Bakke/Bellona

Publiseringsdato: 14. august, 2006

Skrevet av: Ola Innset

- Staten må kjøpe CO2 fra renseanleggene for fastpris, og så selge den videre til oljeselskapene, sa Frederic Hauge til et lydhørt publikum under avslutningen av EnergiRike-konferansen i Haugesund på onsdag.

– Fordi det er staten som gjennom Kyoto-avtalen har forpliktet seg til å redusere CO2-utslippene, bør det innføres en statlig garantiordning, hvor staten kjøper CO2 for en regulert fastpris, for eksempel 250 kr. per tonn. For å skape fortgang i investeringene, bør Regjeringen legge inn et element av konkurranse, ved at de første som melder seg mottar en høyere pris enn de som kommer senere. På denne måten premierer vi foregangsbedrifter for den risiko som ligger i å ta i bruk ny teknologi, og vi får et kappløp om å være først ute, sa Bellona-lederen i sitt avslutningsforedrag på energikonferansen.

– Deretter kan staten selge det videre til oljeselskapene som kan bruke det til EOR (Enchanced Oil Recovery). Dette vil sikre stabilitet og forutsigbarhet for aktørene, og det vil uansett bli billigere enn å kjøpe kvoter fra andre land, mener han, og får støtte av Viktor Jakobsen, tidligere Bellona-medarbeider og nå analytiker i Enskilda Securities. I sitt foredrag ”Hvorfor CO2-verdikjeden er viktig og riktig” pekte også han på denne såkalte ”take or pay” – ordningen som en måte å komme i gang med dette viktige arbeidet på.

Ros fra statsråder
EnergiRike-konferansen gikk av stabelen i forrige uke med over 270 deltakere fra næringsliv og politikk. Blant de mange prominente deltakerne var statsrådene for olje og energi, og handel og næring. Sistnevnte, Odd Eriksen, holdt et innlegg hvor han blant annet berømmet Bellona for deres arbeid med bærekraftig industri og energiproduksjon gjennom 20 år.

EnergiRike er en sammenslutning av energiprodusenter i regionene Hardanger, Sunnhordaland, Haugaland og Ryfylke. Under årets konferanse om energi og verdiskapning stod CO2-håndtering svært høyt på agendaen, og Bellonas nestleder Marius Holm var svært fornøyd med utbyttet av konferansen. – Både foredragsprogrammet og deltakerlisten plasserer EnergiRike som den fremste norske konferansen om norsk energi – og industripolitikk. At CO2-håndtering er hovedtema for konferansen forteller hvor høyt dette nå er på agendaen. Regjeringen presses nå fra alle kanter til å levere i forhold til løftene om en verdikjede for CO2 fra Soria Moria-erklæringen, sier Holm.