Nyheter

From pollution to sollution

Publiseringsdato: 21. august, 2006

Kl 1130 i dag åpner Bellona en av verdens største olje- og gasskonferanser med sitt eget arrangement: From Pollution To Sollution.

Blant foredragsholderne på programmet finner vi både Bellonas egen Åge Stangeland, og Graeme Sweeney, leder for Shell Renewables. Stangelands foredrag heter Energy security under climate constraints. How the world can move towards a more sustainable energy future. Den tittelen kan nok sies å være betegnende for hele konferansen. I tillegg til de tidligere nevnte vil også Frederic Hauge, Pål Frisvold fra Bellona Europa, og proffesorene Ola M. Johansen og Richard Bellerby holde foredrag. Last ned hele programmet til høyre på siden.

Rett etter at Frederic Hauge har holdt avslutningsforedraget Energy chains for the future. Energysources, carriers and applications for 2050 vil sammenslutningen FellowSHIP presentere sin nullutslipps-løsning for offshore-industrien. FellowSHIP består av bla. Aker Kværner og Eidesvik AS, og deres presentasjon skal komme som et svar på Bellonas konferanse.