Nyheter

Alstom satser på CO2-fangst

Bellona archive

Publiseringsdato: 1. september, 2006

Skrevet av: Aage Stangeland

På et seminar arrangert av industrigiganten Alstom onsdag 30. august, presenterte Alstom sine egne planer for utvikling av teknologi for CO2 fangst. Alstom mener teknologien kan kommersialiseres innen 2011.

Alstom er allerede ledende på rensing av SO2 og NOx, selskapet mener den kompetansen de har på slike renseanlegg kan bidra til å utvikle renseteknologi for CO2. Alstoms konsept er derfor basert på rensing av CO2 etter forbrenning, noe som er en velkjent metode. Det nye ved Alstoms konsept er at de ønsker å utvikle en prosess hvor ammoniumkarbonat brukes for å fjerne CO2 fra avgass fra kull- og gassfyrte kraftverk.

De mest velkjente teknologier for CO2 rensing benytter aminer for å skille ut CO2 fra avgassen. Ulempen ved slike tradisjonelle løsninger er at prosessen for CO2 fangst er svært energikrevende, noe som gjør prosessen kostbar. Alstom sier at en overgang fra amin til ammoniumkarbonat som den aktive komponenten i prosessen vil redusere energiforbruket betydelig. Alstom mener deres konsept kan halvere kostnadene ved CO2 fangst.

Det er imidlertid store optimaliseringer som må til før Alstoms konsept kan kommersialiseres. To store tekniske utfordringer er at reaksjonen mellom ammoniumkarbonat og CO2 er treg samtidig som ammoniakk lett kan avdampes i prosessen.

Alstoms tester nå ut konseptet på laboratorieskala i California. Videre planer omfatter bygging av pilot anlegg i USA og videre testing i 2007 og 2008 og deretter bygging av et større demo anlegg, muligens i Norge, innen 2009. Kommersialisering av teknologien er mulig innen 2011.

Etter hvert vil det sannsynligvis bli et krav at kraftverk basert på fossilt brensel skal bygges med CO2 rensing. Dette betyr at det vil bli et enormt marked for CO2 renseteknologi. Prosjektleder Parto Henriksen håper Alstom vil få en ledende rolle på dette markedet og ser således for seg store forretningsmuligheter ved å satse på teknologi for CO2 rensing.

Bellona mener Alstoms konsept er svært spennende. For å redusere CO2 utslippene er det viktig at flere aktører satser på ulike konsepter slik av det kan etableres en portefølje med flere teknologier som på en økonomisk og effektiv måte kan fange CO2 fra forskjellige kilder som gass- og kullkraftverk samt industrielle CO2 utslipp. Bellona ønsker Alstom lykke til med videre utvikling av deres fangstteknologi for CO2.