Nyheter

Stor dag, men ikke stor nok

Bellona-leder Frederic Hauge
(Foto Nils Bøhmer/Bellona)

Publiseringsdato: 6. oktober, 2006

Skrevet av: Frederic Hauge

Bellona setter stor pris på at Regjeringen vil bevilge 860 millioner kroner til CO2-håndtering. Mye gjenstår før Bellona er helt fornøyd, men bevilgningen står for et gjennombrudd i den politiske aksepten for CO2-håndtering.

En kamp Bellona har kjempet i hele 12 år krones nå med seier. Vårt langsiktige arbeid nytter!

Bellona har hele tiden krevd at gasskraftverket på Kårstø skal renses. Allerede i 1994 krevde vi at Naturkraft måtte pålegges rensing.

I dag ble det bevilget penger. Av de 860 millionene Regjeringen lover til CO2-håndtering skal 680 millioner gå til etablering av renseanlegg på Kårstø. Bellona vil gjerne gi Regjeringen honnør for dette.

Ikke helt fornøyd

Vi gleder oss til åpningen, hvor Bellona kommer til å gratulere Naturkraft med å ha verdens første pilotanlegg i fullskala for CO2-rensning.

Vi finner likevel grunn til å presisere at vi ikke er fornøyd med helheten i satsningen på CO2 rensing. Fullrensing på Kårstø er avhengig av langt mer penger.

Selve renseanlegget for Naturkraft vil med prosjektering, tomteklargjøring og utstyrspakke vil bli kostbart. I tillegg kommer utgiftene til CO2-rør for transport 260 km fra Kårstø til Sleipner, samt en kompressor for deponering av CO2.

Champagnen venter

Prosjektets ferdigstillelse er dermed avhengig av ytterligere bevilgninger gjennom revidert statsbudsjett og nye statsbudsjetter frem mot 2009. Vi lar derfor CO2-en i champagnen inntil videre være trygt deponert i flaska. Men vi lover å bringe en flaske i gave til Naturkraft ved åpningen av det som forhåpentligvis blir verdens første gasskraft med fangst av CO2.

Men like viktig er gasskraftsverkets nabo, det store gassbehandlingsanlegget til Gassco på Kårstø, som i slipper ut over 1,6 millioner tonn CO2. Bellona vil ikke godta at Regjeringen kun renser kraftverket, og lar CO2 fra nabotomta slippe ut i atmosfæren.

Ingen signaler

Bellona ser ingen signaler i statsbudsjettet om at arbeidet med å realisere rensing av Gassco-anlegget igangsettes. Bellona vil nå jobbe for å dette til. Dette er en naturlig konsekvens av etablering av en infrastruktur for transport og deponering av CO2 ved fullrensning på Naturkrafts anlegg på Kårstø.

Bellona er derfor bekymret for at man ikke vil ha noen god forutsigbarhet for CO2-håndteringen, fordi det må bevilges mye mer penger for å få rensing realisert.

Bevilgningen til Kårstø bringer oss et klart skritt videre, men vi har fortsatt ingen avklaring av rammevilkårene for aktørene i CO2 verdikjeden. Både CO2-forurensere, eller brukere av CO2, står fortsatt uten mulighet til å realisere aktuelle verdikjeder.

Staten må kjøpe CO2

Spesielt har Bellona pekt på behovet for å etablere en ordning for at staten kjøper CO2 fra renseanleggene til en pris som dekker kostnad og normal avkastning på investert kapital. Dette kan selvsagt regjeringen komme tilbake til ved en senere anledning, men spesielt for å få bygd gasskraftverk på Mongstad og sørget for rensing av både gasskraftverket og raffineriet må dette avklares snarest.

Det er avgjørende at regjeringen intensiverer arbeidet med fullrensing av gasskraftverk og raffineri på Mongstad, gassbehandlingsanlegget på Kårstø og Shell /Statoils gasskraftverk med CO2-deponering på Tjeldbergodden ved så raskt som mulig å avklare rammevilkårene. Renseanlegg for CO2 skal bygges også her og beslutningene må komme nå.