Nyheter

Referat fra møte om EUs Teknologiplattform 13 oktober 2006

Publiseringsdato: 23. november, 2006

Skrevet av: Aage Stangeland

Referat fra møte om EUs Teknologiplattform 13 oktober 2006

Bellona arrangerte 13. oktober 2006 åpent møte om arbeidet med EUs teknologiplattform ZEP (Zero Emission Fossil Fuel Power Plants). Hensikten med møtet var å informere om status i arbeidet, samt å få innspill fra andre aktører om hva Bellona bør fokusere på i det videre arbeidet med ZEP.

Europakommisjonen opprettet i 2005 ”European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” (ZEP). Teknologiplattformen har som visjon at europeiske kraftverk basert på fossilt brensel skal ha tilnærmet null CO2-utslipp innen 2020.

ZEP har nå fullført første fase av sitt arbeid og dokumentene Strategic Research Agenda (SRA) og Strategic Deployment Document (SDD) er nå offentliggjort. Disse to dokumenter beskriver anbefalt forskningsagenda og etableringsstrategier for CO2-håndtering. SRA og SDD vil fungere for anbefalinger når EU kommisjonen skal avgjøre hvilke områder det skal satses på under det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (7FP). Bellona presenterte innholdet i SRA og SDD på møtet.

I tillegg presenterte også Bellona et foreløpig arbeidsdokument fra EU-kommisjonen som beskriver hvordan EU planlegger satsingen på CO2-håndtering i 7FP.

Møteinvitasjon, presentasjon av SRA og SDD og arbeidsdokumentet fra EU-kommisjonen kan lastes ned ved å trykke på linkene til høyre på siden. Arbeidsdokumentet fra EU er datert 12. oktober 2006. Dette er den siste versjon av dette dokumentet som Bellona har fått tilsendt. Dette dokumentet er en nyere versjon enn det som ble presentert på møtet.