Nyheter

Referat fra møte om EUs Teknologiplattform 15. juni 2006

Publiseringsdato: 23. november, 2006

Skrevet av: Aage Stangeland

Referat fra møte om EUs Teknologiplattform 15. juni 2006

Bellona arrangerte 15. juni åpent møte om arbeidet med EUs teknologiplattform ZEP (Zero Emission Fossil Fuel Power Plants). Hensikten med møtet var å informere om status i arbeidet, samt å få innspill fra andre aktører om hva Bellona bør fokusere på i det videre arbeidet med ZEP.

Europakommisjonen opprettet i 2005 ”European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” (ZEP). Teknologiplattformen har som visjon at europeiske kraftverk basert på fossilt brensel skal ha tilnærmet null CO2-utslipp innen 2020.

De viktigste leveransene ZEP er to dokumenter som skal beskrive forskningsagenda og etableringsstrategier for CO2-håndtering. Disse dokumentene kalles Strategic Research Agenda (SRA) og Strategic Deployment Document (SDD). Arbeidet er nå inne i en fase hvor disse dokumentene skal etableres basert på bidrag fra fem forskjellige arbeidsgrupper.

Bellona jobber aktivt med utarbeidelse av SDD og SRA, og Bellona presenterte status for dette arbeidet på møtet 15. juni 2006.

Møteinvitasjon og dokumenter som ble presentert på møtet kan lastes ned ved å trykke på linkene til høyre på siden. Detaljer om bakgrunnen for møtet finnes i Møteinvitasjonen.