Nyheter

BI-professor: – CO2-rensing kan bli like stort som olje og gass

BI

Publiseringsdato: 3. januar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Professor Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI mener at CO2-rensing kan bli Norges nye storindustri, og bli like stor som hele olje- og gassindustrien. Men først må staten være fødselshjelper.

– Det avgjørende er at staten kommer inn på et veldig tidlig tidspunkt og driver fødselshjelp på denne teknologien i de fem til ti årene det vil ta før den blir kommersielt lønnsom, sa Randers på P2s økonominytt i dag tidlig.

Gledelig

– Hvis vi kunne få det forspranget så kunne vi kanskje bli som Danmark har blitt på vindkraftsiden, et ledende land på eksport av karbonfangstteknologi.

– Dette er helt i tråd med våre ønsker, og det er veldig gledelig at det økonomiske fagmiljøet nå deler våre vurderinger sier Bellonas nestleder Marius Holm.

Lavutslipp

Professor Jørgen Randers var leder av lavutslippsutvalget som i høst leverte sin rapport om hvordan Norge kan redusere sine klimagassutslipp med to tredjedeler innen 2050. Da uttalte han blant annet at tiltak for klimagassreduksjoner er gratis i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Nå mener Randers altså at eksport av kompetanse og teknologi på CO2-rensingsfeltet kan bli en kjempesuksess for Norge, og gjentar dermed Bellonas mantra om at CO2-rensing er både miljøvennlig og lønnsomt.

– Dette er en utrolig positiv næringspolitisk mulighet for Norge, sier han.

Bellonas Marius Holm er helt enig:

– Vi har lenge argumentert for at statlig engasjement i fangst og lagring av CO2 er det viktigste Norge kan gjøre for klimaet, samtidig som det vil skape interessante muligheter både for norsk leverandørindustri, og CO2-intensiv prosessindustri.