Nyheter

Norske teknologer vil være pionerer

Publiseringsdato: 10. januar, 2007

Skrevet av: Aage Stangeland

Det tekniske miljøet i Norge vil gjerne ta på seg en pionerrolle for å redusere verdens CO2-utslipp. Nå mangler bare langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for CO2-håndtering.

Tekna arrangerte forrige uke en konferanse på NTNU i Trondheim hvor temaet var ”CO2 – en utfordring med muligheter”. Tekna er landets største akademiske forening for teknologer, og konferansen samlet alle de ledende teknologene i det norske miljøet for CO2-håndtering.

I det tekniske miljøet står man klar for å følge opp statsminister Jens Stotenbergs nyttårstale. På årets første dag snakket Stoltenberg om CO2-håndtering som Norges månelanding, og han ga CO2-håndtering en høy prioritering.

Under Teknas konferanse ble det tydelig at norske teknologer står meget sterkt når det gjelder CO2-håndtering, og at bransjen er klar til å gjennomføre statsministerens ambisjon om at Norge skal ha en pionerrolle innen CO2-håndtering.

Skjer ikke av seg selv

CO2-rensing fra gasskraftverket på Kårstø kan bli verdens første storskala CO2-håndteringsprosjekt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterte sitt studie av dette prosjektet på Tekna-konferansen, og konklusjonen er at det vil koste 700 kroner pr tonn for fangst, transport og lagring av CO2. Så lenge kvotekostnaden for CO2 er langt under hundrelappen pr tonn, så sier det seg selv at CO2-håndtering ikke vil skje av seg selv. Hvorfor skal noen investere i CO2-håndtering hvis de kan slippe billigere unna med å kjøpe kvoter?

Flere foredragsholdere påpekte at det er svært viktig å etablere de første CO2-håndteringsprosjekter, selv om det blir dyrt, slik at dette kan bidra til teknologisk utvikling og nye erfaringer. Dette vil igjen kunne redusere kostnadene med CO2-håndtering betydelig.

Mange lovende tekniske løsninger

I Norge er det mange gode initiativ for å utvikle teknologi for CO2-fangst, og det er stor satsing både på løsninger som kan tas i bruk i løpet av få år og teknologier som krever stor teknologisk utvikling og derfor først kan kommersialiseres om 10-20 år. Den norske bransjen viser altså en fornuftig satsing på både kortsiktige og langsiktige løsninger.

Både Aker Kværner og Sargas satser på teknologier som kan tas i bruk i løpet av få år. Aker Kværner mener deres JustCatch prosjekt kan bringe CO2-fangstkostnadene ned i 185 kroner i løpet av noen år. Sargas hevder på sin side å ha en teknologi som allerede kan tas i bruk i storskala-anlegg.

Mens kortsiktige løsninger baseres på rensing av avgass fra CO2-kilder (såkalt post-combustion) vil fremtidens teknologier basere seg på andre prinsipper hvor enten karbon fjernes fra brenselet før forbrenning (post-combustion) eller forbrenningen skjer med rent oksygen istedenfor luft (oxyfuel). Slike teknologier krever betydelige forskningsaktiviteter før kommersialisering. Både SINTEF, IFE, Hydro og Zeng ga interessante og lovende presentasjoner for slike fremtidige teknologier.

Sikker lagring

I tillegg til fangst av CO2 består en CO2-verdikjede også av transport og lagring av CO2. Fra Sleipner-plattformen har Statoil allerede injisert en million tonn CO2 årlig i Utsira, en undersjøisk geologisk formasjonen passende for sikker CO2-lagring. Et alternativ til ren lagring er bruk av CO2 til meroljeproduksjon (EOR, Enhanced oil production). Hydro presenterte resultater som viser at CO2 til meroljeproduksjon kan være lønnsomt, og SINTEF presenterte beregninger som viser at injeksjon av CO2 kan øke produksjonen på aktuelle norske oljefelt med 8 prosent.

Shell og Statoil har konkrete planer om å etablere en fullstendig CO2-verdikjede i forbindelse med bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden. Ifølge Shells presentasjon på Tekna-konferansen er det så langt ikke funnet noen tekniske flaskehalser som kan stoppe prosjektet. Prosjektet kalles ”Halten CO2 project” og skal ifølge planene settes i drift i løpet av 2011 eller 2012.

Bellonas CO2-verdikjede

Selv om det er betydelige kostnader ved CO2-håndtering er det mulig å etablere lønnsomme CO2 verdikjeder. Undertegnende presenterte Bellonas forslag til verdikjede hvor et sentralt tema er etablering av to nye selskap. ”Norsk CO2-gjenvinning AS” skal rense CO2 fra utslippskilders avgass og selge denne videre til markedspris. Et nytt statseid selskap, kalt ”Cpetro” i Bellonas CO2-rapport, kjøper denne CO2-en og selger deretter CO2 billig til oljeselskaper som trenger CO2 til økt oljeproduksjon på sine oljefelt.

Dette betyr at CPetro, som kjøper CO2 dyrt og selger billig, vil gå med underskudd. Staten vil imidlertid tjene på denne verdikjeden da underskuddet fra CPetro er lavere enn de økte skatteinntektene fra den økte oljeproduksjonen.

Hensikten med å bruke CO2 til økt oljeproduksjon er, fra et miljømessig perspektiv, at dette kan bidra til en teknologisk utvikling som reduserer kostnadene relatert til CO2-håndtering. Dette vil på sikt føre til kommersialisering av teknologi som kan tas i bruk over hele verden. CO2 brukt til meroljeproduksjon kan således være et tiltak som på sikt kan bidra til betydelig reduksjon i globale CO2-utslipp.

Norge ikke lengst fremme

Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri hevdet på Tekna-konferansen at Norge slett ikke er lengst fremme innen CO2-håndtering, slik statsministeren antydet i sin nyttårstale. Mangel på forutsigbare rammebetingelser hindrer ifølge Lier-Hansen etablering av gode tekniske løsninger for å redusere CO2-utslippene.

Bransjen er klar til å løse de tekniske utfordringene. Nå er det opp til statsministeren å følge opp nyttårstalen og komme med langsiktige og forutsigbare rammebetingelser slik at Norge kan ta en ledende rolle i reduksjon av CO2-utslipp.