Nyheter

Norsk CO2 -teknologi blir ferdig i tide

Naturkraft

Publiseringsdato: 20. april, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Aker lanserer planer om å kunne ha fullskala renseanlegg på plass like fort som utenlandske produsenter. Dermed slipper man å utsette CO2-rensing på Kårstø for å få med norske aktører.

Aker introduserer dessuten ny teknologi som gjør at man kan rense så mye som 116 prosent av gasskraftverkets CO2-utslipp.

– Dette er et stort framskritt som både vil føre til mer rensing, og at teknologien kommer på plass tidligere, sier Bellonas nestleder Marius Holm. Bellona har lenge hevdet at CO2-håndteringsteknologi kan bli Norges nye eksportvare, med Akers utspill virker dette mer sannsynlig enn noensinne.

Snur debatten på hodet

Med sitt nye prosjekt endrer Aker premissene for den norske CO2-håndteringsdebatten: Tidligere har det å satse på norsk renseteknologi på Kårstø betydd opptil halvannen års utsettelse i forhold til en utenlandsk løsning. Akers rådgiver Inge K. Hansen sier i dagens Aftenposten at:

– Vi kan ha et fullskala renseanlegg på plass på samme tid som noen annen kan. Altså ingen forsinkelser i forhold til den tidsplanen NVE har satt opp.

– Aker har nå sørget for at vi ikke mister mer tid. Vi vil på det sterkeste oppfordre olje- og energiminister Odd Roger Enoksen til å intensivere samarbeidet om pilotanlegget, sier Bellonas Marius Holm.

116 prosent rensing

Aker Kværner skal umiddelbart starte prosjektering av et pilotprosjekt. Dette gjør de på eget initiativ og for egen regning. Piloten går under navnet ”Just CatchBio”, og benytter seg av et bio-kraftverk for å produsere damp til den svært energikrevende renseprosessen i gasskraftverket. Dette løser problemet med at selve CO2-rensingen vil bruke mye av energien fra gasskraftverket.

Selv om CO2-en fra bio-kraftverket er en del av det naturlig karbonkretsløpet skal denne også renses. Det man får renset fra biokraftverket tilsvarer 36 prosent av det man kan rense fra gasskraftverket. Sammen med de 85 prosentene som skal renses vekk av CO2-en fra gasskraftverket ender man da opp med en rensegrad på 116 prosent.

Det samlede anlegget vil dermed sørge for at det renses vekk mer CO2 enn det skapes.

– I en rapport Bellona publiserte før forrige stortingsvalg beskrev vi hvordan man kan benytte biokraftverk med CO2-rensing som kraftkilde til gasskraftverk. Akers plan er veldig spennende og viser at de har tatt ideene våre videre, sier Marius Holm.