Krever bred satsing

ingressimage_Steinar-Bysveen-EBL-1.jpg

Energibedriftenes Landsforening (EBL) arrangerte i går et klimaseminar sammen med Bellona, der adm. dir. i EBL, Steinar Bysveen, la fram rapporten ”Role of electricity” fra bransjeorganisasjonen EURELECTRIC. Rapporten anbefaler en rekke ulike tiltak.

– Nå må vi ta i bruk alle virkemidler. Hvis vi bare velger ut noen få vil hele prosessen med å fjerne klimagassutslipp stå i fare, sier Bysveen.

Ifølge rapporten blir kuttene i klimagassutslippene dyrest hvis man velger få virkemidler. Det må uansett satses bredt på energieffektivisering, miljøvennlig teknologi, fornybar energi, atomkraft og CO2-håndtering. Bellona støtter EBLs krav om en bred satsning, men er kritisk til stor satsing på atomkraft.

En stor andel av tiltakene kan være lønnsomme selv uten offentlig støtte, spesielt tiltak innen energieffektivisering og varmekraft.

– I tillegg til alle de nevnte virkemidlene må vi også ha et kvotesystem. Vi mener at kvotesystemet langt fra er nok, men det er tross alt kanskje det viktigste enkeltelementet vi har for å få til noe globalt, sier Bysveen.

I det anbefalte scenarioet i rapporten fra EURELECTRIC fordeles kuttene CO2-håndtering (31 prosent), energieffektivisering (24 prosent), kjernekraft (24 prosent), fornybar energi (17 prosent) og overgang fra kull og gass til andre brennstoff (3 prosent).

For å lese hele rapporten kan du besøke EBLs nettside (se link i boksen til høyre).