Nyheter

Bellona Paper: Why CCS?

Publiseringsdato: 1. juni, 2007

Bellona Notat: Hvorfor CO2-håndtering

Bellona Paper: Why CCS?

By / Av Dr Aage Stangeland, Bellona.

Les hele notatet ved å bruke linken til høyre på siden

Read the whole document by activating the link on the right side of the page.