Nyheter

CO2-håndtering bør bli et CDM-tiltak

Publiseringsdato: 5. juli, 2007

Skrevet av: Ellen Stenslie

Bellona mener CO2-håndtering bør bli en del av The Clean Development Mechanism (CDM) under Kyotoprotokollen. Her kan du lese Bellonas høringsuttalelse om saken.

The Clean Development Mechanism (CDM) er Kyotoprotokollens mekanisme for prosjekter som reduserer klimagassutslipp i u-land. Formålet med CDM er dels å hjelpe u-land til en mer bærekraftig utvikling, og dels å gjøre globale utslippskutt rimeligere (se eget faktaark om CDM i boksen til høyre).

De to siste årene har det pågått en prosess for å utrede om prosjekter med CO2–fangst og -lagring kan gjennomføres i u-land under CDM. Under det årlige klimamøtet om Kyotoprotokollen i fjor inviterte CDMs Executive Board internasjonale organisasjoner til å komme med innspill til forskjellige problemstillinger knyttet til CO2-håndtering.

Bellona er positive til muligheten til å inkludere CO2-fangst og lagring – CO2-håndtering – under CDM fordi overføringen av denne typen teknologi til u-land kan føre til betydelige utslippsreduksjoner av klimagasser. Dette er viktig fordi u-land ikke har bindende forpliktelser til å redusere egne utslipp, og fordi de rike landene har et særegent ansvar både for å redusere utslipp globalt og for å overføre nyere og mer miljøvennlige teknologier til fattige land som har en sterk industriell vekst. For å sikre at vi når FNs klimapanels mål om å redusere klimagassutslippene med 50 til 80 prosent innen år 2050 er det nødvendig med flere tiltak utover fornybar energi og energieffektivitet, og CO2-håndtering er anbefalt av klimapanelet for å oppnå målet. Bellonas beregninger viser at globale CO2-utslipp kan reduseres med opptil 37 prosent innen år 2050 gjennom bred internasjonal implementering av CO2-håndtering.

Innlemming av CO2-håndtering under CDM må foregå i henhold til fastsatte regler og krav til CDM-prosjekter. CO2-håndteringsprosjekter medfører imidlertid nye utfordringer, spesielt i forhold til den lange tidslinjen, som går utover et tradisjonelt CDM-prosjekts levetid, samt overvåkning og ansvarsforhold dersom lekkasje oppstår. Bellona anbefaler geologisk lagring og bruk av trygge teknologier, og mener at det må stilles krav om en obligatorisk miljømessig vurdering.

Du kan lese hele Bellonas innspill til FNs Klimakonvensjon ved å åpne pdf-dokumentet i boksen til høyre.