Nyheter

Gasskraft-status

Mongstad.
Foto: Bellona arkiv

Publiseringsdato: 8. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Hvor blir det gasskraftverk med CO2-rensing, og når får vi egentlig denne månelandingen? Bellona Web guider deg gjennom gasskraft-jungelen.

Per i dag er det meldt inn fire søknader om konsesjon, søkt om tre konsesjoner, og gitt konsesjon til seks ulike gasskraftverk. I tillegg kom for noen uker siden nyheten om at Hammerfest Energi, de eneste som har søkt om få bygge gasskraftverk med CO2-rensing, likevel vil få konsesjon – selv om de opprinnelig fikk avslag.

Alle som vil bygge gasskraftverk må søke Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE), om konsesjon og deres avgjørelse kan så eventuelt påklages til Olje- og Energidepartementet OED. Konsesjonen gis på grunnlag av energiloven.

Hammerfest Energi fikk i utgangspunktet avslag på sin konsesjonssøknad hos NVE, men anket til OED. OED er nå forberedt på å gi konsesjon likevel, i hvert fall hvis vi skal tro Tore Nordtun, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Stortingets energi- og miljøkomite. Da han møtte Finnmark Dagblad i slutten av forrige måned sa han at det kun var et spørsmål om tid før konsesjonen ble gitt.

De som har fått konsesjon

Men hva med Norges månelanding på Mongstad? Og Tjeldbergodden, Melkøya, Kårstø og Kollsnes? Her følger en liten oppdatering på de norske gasskraft-prosjektene som har fått konsesjon, med og uten CO2-rensing:

Mongstad

Gasskraftverket på Mongstad utenfor Bergen skal settes i drift fra 2010, men den berømte månelandingen kommer ikke før i 2014. Da skal gasskraftverket få CO2-rensing. I USA vil antakelig ha CO2-rensing på kullkraftverk før 2014, men de har jo allerede vært på månen. Statoil bygger gasskraftverket, mens selve renseanlegget er et spleiselag mellom staten og Statoil.

Kårstø

På Kårstø utenfor Haugesund bygger Naturkraft et gasskraftverk uten rensing, dette skal settes i drift høsten 2007, altså veldig snart. I sitt forslag til statsbudsjett for 2008 har regjeringen bevilget 995 millioner kroner til CO2-rensing på Kårstø (store deler av disse bevilget de også i 2007 for så å trekke de tilbake i revidert nasjonalbudsjett). En prosjektadministrasjon for CO2-rensing er på plass og de jobber etter et tidsskjema som skal resultere i full rensing på Kårstø innen 2011.

Melkøya

På Melkøya utenfor Hammerfest har Statoil bygget et gasskraftverk uten rensing som forsyner Statoils installasjoner på Melkøya med strøm. Med unntak av gassturbinene som produserer strøm til norske offshore-installasjoner er dette Norges eneste gasskraftverk i drift.

Kollsnes

Naturkraft fikk i 1996 konsesjon for å bygge gasskraftverk på Kollsnes i Hordaland, men denne har nå gått ut, uten at Naturkraft har benyttet seg av den.

Skogn

Industrikraft Midt-Norge har alle tillatelser på plass for å bygge gasskraftverk på Skogn. Allikevel kan det virke som om dette ikke blir noe av fordi gasskraftverket kanskje ikke vil være lønnsomt.

Tjeldbergodden

Alle tillatelser på plass har derimot ikke Statoil for sitt gasskraftprosjekt på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Konsesjon fra NVE er på plass, men alle gasskraftverk må også ha utslippstillatelse for CO2. Denne gis av Statens Forurensingstilsyn (SFT), men avgjørelsen kan ankes til Miljøverndepartementet (MD). Grunnen til at Tjeldbergodden mangler utslippstillatelser er at de i mange år syslet med planer om å bygge renseanlegg i forbindelse med gasskraftverket og derfor frøs sin søknad om gasskraftverk uten rensing. CO2-en som ble fanget skulle brukes til meroljeutvinning (EOR) på oljefeltet Draugen.

Det pågår fortsatt arbeid med forundersøkelser for å etablere gasskraftverk med CO2-rensing på Tjeldbergodden, men de opprinnelige planene om EOR på Draugen er skrinlagt. Et alternativ er å sende CO2-en til meroljeutvinnng (EOR) på oljefeltet Heidrun. Et annet er ren lagring uten EOR. Alle de andre gasskraftverkprosjektene som har fått konsesjon har også fått utslippstillatelse for CO2.

De som søker / skal søke

I tillegg til Hammerfest Energi har også Skagerak Kraft søkt om konsesjon for bygging av gasskraftverk i Grenland, og Industrikraft Møre har søkt om konsesjon for et gasskraftverk på Elnesvågen i Møre og Romsdal. Fire aktører har også meldt om at de kommer til å søke konsesjon for å bygge gasskraftverk. Dette gjelder stedene Slagentangen, Haugalandet, Bergens-området og Oslofjord-området. Men disse har altså enda ikke søkt og hvorvidt søknadene innfris eller om de i det hele tatt blir noe av gjenstår å se.

SFT og Miljøverndepartementet har også gitt sterke signaler om at det ikke vil gis flere utslippstillatelser til gasskraftverk uten CO2-rensing.