Nyheter

Har ikke skjønt alvoret

Bellona-leder Frederic Hauge
(Foto: Dag Thorenfeldt)

Publiseringsdato: 5. oktober, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

– Dette statsbudsjettet er ingen komplett skandale, men det gjenspeiler ikke at vi befinner oss i en krisesituasjon, sier Bellona-leder Frederic Hauge om årets statsbudsjett.

Regjeringen skryter av at den vil bruke totalt 24,6 milliarder kroner på klima- og miljøtiltak i 2008, og at dette er en økning på 3,3 milliarder fra i år. Det regjeringen regner som "klima- og miljøtiltak" ser imidlertid ut til å være veldig omfattende – og inkluderer blant annet en stor del av landbruksbudsjettet.

– I realiteten opprettholder dette budsjettet i stor grad nivået for klimaarbeid fra i fjor, og det tror jeg ikke står i tråd med det folk har forventet. Folk forstår hvor alvorlig klimakrisen er, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

CO2-håndtering

Spesielt viktig for kampen mot klimaendringer er bevilgningene til fornybar energi og CO2-håndtering. Mens fornybar energi fortsatt ikke er blitt et satsningsområde, vil CO2-håndtering få mer enn én milliard kroner – 1.125.000.000 kroner.

Olje- og energiminister Åslaug Haga kaller dette ”tidenes største satsing på fangst og lagring av CO2” i en pressemelding. Men Bellona-leder Frederic Hauge mener regjeringen burde ha strukket seg lenger.

– Dette statsbudsjettet var et minste felles multiplum, som i stor grad opprettholder nivået fra i fjor. Det er bra at regjeringen nå gir tilbake penger til CO2-håndtering som ble fjernet i revidert statsbudsjett, men der vi er nå burde satsingen på CO2-håndtering vært mye mer omfattende, sier Hauge.

Burde gitt mer

Bellona mener regjeringen burde gitt mye mer til infrastruktur, som rørledninger for å transportere CO2, og annet konkret arbeid for å få fortgang i prosessen med å få på plass CO2-håndtering i Norge.

– Vi skulle gjerne også sett at prosessen med å få godkjent støtteordningene hadde kommet lenger. Nå skal riktignok EU ta avgjørelser på dette området som Norge må føye seg etter, men vi kunne likevel ha gjort mer, sier Hauge.

400 millioner går til arbeid med et testanlegg for CO2-håndtering på Mongstad, og ytterligere 370 millioner kroner knyttes til arbeidet med å etablere transport- og lagringsløsninger for CO2 fra dette testsenteret. 165 millioner går til prosjektering av CO2fangst på Kårstø. Ytterligere 60 millioner går til statsforetaket Gassnova, og drøyt 130 millioner går til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi.

Fornybar forferdelig

Satsningen på – eller mangelen på satsning på – fornybar energi, er antakelig det aller svakeste punktet i statsbudsjettet, mener Bellona.

– Olje- og energiminister Åslaug Haga har tross alt innrømmet at regjeringens arbeid med fornybar energi har vært mislykket. Det er fortsatt forferdelig svakt det vi nå ser i statsbudsjettet, sier Hauge.

– Det er spesielt denne manglende satsningen på fornybar energi som viser at regjeringen ikke har skjønt hvor alvorlig klimakrisen tross alt er, legger han til.

En norsk satsning på fornybar energi vil ikke bare være viktig for Norge. EU har satt seg som mål at 20 prosent av energien skal være fornybar innen 2020. EU må derfor bygge ut rundt 600 TWh, og vil trenge hjelp fra Norge, som kanskje har de beste vindforholdene i hele Europa. Norsk vindkraft bør derfor eksporteres til Europa, mener Bellona.

Positivt

Selv om mange sider av statsbudsjettet har vært skuffende for Bellona, er det i alle fall én ting Hauge vil trekke fram som positivt:

– 400 millioner kroner til miljørettet bistand er vi fornøyd med. Det er i alle fall en god begynnelse, sier han.