Nyheter

Høringsuttalelse om anlegg for CO2-fangst på Kårstø

Publiseringsdato: 29. november, 2007

Etablering av CO2-rensing på Kårstø må sees i sammenheng med transport og lagring av CO2 fra både Kårstø, Mongstad og andre eksiterende og planlagte CO2-kilder som kan integreres i en CO2-infrastruktur. CO2-fangst på Kårstø må også sees i sammenheng med andre norske CO2-håndteringsaktiviteter slik at prosjektet kan bidra til en optimal oppbygging av erfaring og kompetanse innen CO2-håndtering.

Hele høringsuttalelsen kan lastes ned fra PDF-filen til høyre på denne siden.