Nyheter

Bryter Mongstad-løftene

Olje- og energiminister Åslaug Haga
(Foto: Jarle Petterson/Wikimedia)

Publiseringsdato: 18. desember, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Åslaug Haga og resten av regjeringen vil ikke lenger holde løftene om lagring av CO2 fra Mongstad. Regjeringen bryter også med de klare vilkårene om lagring i utslippstillatelsen.

I utslippstillatelsen for Mongstad heter det tydelig og klart at ”fanget CO2 skal ikke slippes ut i atmosfæren”. Når regjeringen nå likevel har tenkt å slippe ut den CO2-en som skal fanges på Mongstad i testperioden fra 2010 til 2014, krever det en omgjøring av utslippstillatelsen.

– Uten en utslippstillatelse kan ikke Mongstad-prosjektet gjennomføres. Det betyr at hele kraftverket og testsenteret må legges på is. Det er et eksplisitt vilkår at fanget CO2 ikke skal slippes ut, sier nestleder i Bellona, Marius Holm.

Ut på høring

Regjeringen har begrensede muligheter til å endre utslippstillatelsen til Mongstad slik at deponering av CO2 fra testsenteret ikke lenger er et absolutt krav.

Så vidt Bellona ser er de formelle kravene for omgjøring av vedtaket ikke oppfylt. En omgjøring krever blant annet en juridisk begrunnelse for at vilkårene for omgjøring er oppfylt.

– Det eksisterer en rekke formelle vilkår for omgjøring av utslippstillatelser, og i tillegg er saksbehandlingsreglene i slike saker strenge, sier Holm og legger til:

– Et eventuelt vedtak om omgjøring vil uansett måtte sendes ut på høring.

Må stanses

Mer sannsynlig er det kanskje at regjeringen har tatt sin beslutning helt i strid med gjeldende utslippstillatelse.

– Da står Mongstad-prosjektet i praksis uten en utslippstillatelse. Ettersom prosjektet ikke lenger har de nødvendige tillatelsene, må prosjektet dermed stanses, sier Holm.

Utslippstillatelsen

Ifølge utslippstillatelsen fra Miljøverndepartementet har Mongstad lov til å slippe ut 1,3 millioner tonn CO2 per år inntil et fullskala CO2-håndteringsanlegg er på plass i 2014.
Et testanlegg for CO2-fangst skal settes i drift samtidig med oppstarten av gasskraftverket, og i perioden fram til 2014 skal det ifølge utslippstillatelsen fanges minst 100.000 tonn CO2 per år.