Nyheter

CO2-håndtering på Bali-agendaen

Yvo de Boer, leder av UNFCCC
(Foto: AFP)

Publiseringsdato: 5. desember, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

De tre første dagene av klimamøtet på Bali er unnagjort, og det er blitt klart at støtten til CO2-håndtering er større enn tidligere. UNFCC-sjef Yvo de Boer uttaler at CO2-håndtering vil spille en stor rolle.

(Bellona, Bali): FNs klimaforhandlinger på Bali startet på mandag. Lederen for FNs klimakonvensjon (UNFCCC), Yvo de Boer, ønsket velkommen ved å understreke at deltakerne har et stort ansvar for å sørge for konkrete resultater. Blant klimatiltakene han trekker fram er CO2-håndtering:

– Fangst og lagring av CO2 vil spille en viktig rolle over lengre tid. Land som Kina og India vil være avhengig av sine store mengder med kull fremover og må finne en måte å gjøre kullet rent på, sier UNFCC-sjef Yvo de Boer ifølge Associated Press.

Bellona på Bali

Bellona er til stede på Bali-konferansen, og jobber for at klimaforhandlerne skal få øynene opp for hvor viktig CO2-håndtering er i kampen mot klimaendringene.

– CO2-håndtering er et nytt våpen i klimakampen som vi ikke hadde da man forhandlet fram Kyoto-avtalen i 1997. Nå skal man komme frem til en ny internasjonal klimaavtale på klimamøtet i København i 2009, og det vil være veldig viktig å få CO2-håndtering opp på agendaen fremover, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Større støtte

Bellona har tidligere gjort det klart at CO2-håndtering bør bli en del av den grønne utviklingsmekanismen, CDM, som er en av mekanismene eller verktøyene i Kyoto-avtalen.

Debatten om CO2-håndtering på Bali handler i stor grad om hvorvidt dette klimatiltaket kan innlemmes i CDM-systemet. På et møte i dag var Norge, Pakistan, Kuwait og Japan blant landene som støttet dette, mens Mikronesia, India, Brasil og Jamaica posisjonerte seg som motstandere.

Støtten til CO2-håndtering er imidlertid større enn den har vært tidligere. Den norske delegasjonen forteller til Bellona Web at mesteparten av Midtøsten og nesten hele Afrika nå støtter at CO2-håndtering skal bli en del av CDM.

Avgjørelse neste år

Norge er blant pådriverne i arbeidet med å få CO2-håndtering inn i CDM.

– For å få spredd teknologien tregs det økonomiske insentiver, og CDM gir denne muligheten til å spre teknologien fra i-land til u-land, sier Stig Svenningsen, underdirektør i avdelingen for teknologi og internasjonalisering i Olje- og energidepartementet, til Bellona Web.

Bali-møtet er en mellomstasjon i forhandlingene om CO2-håndtering og CDM. En avgjørelse skal først tas på møtet i Polen til neste år.

Enormt potensial

Hvorfor enkelte land har stilt seg kritiske til CO2-håndtering har ulike årsaker. Enkelte er skeptiske til teknologien og andre skeptiske til juridiske spørsmål. Noen tviler på at CO2-en lagres trygt.

Bellona har jobbet med CO2-håndering siden begynnelsen av 90-tallet, og har stor tiltro til teknologien. CO2 er allerede blitt lagret i over ti år i Nordsjøen og, fremtredende geologer sier at lagring er trygt. Alternativet – å slippe CO2 rett ut i atmosfæren – er ikke et reelt alternativ.

Bellonas Aage Stangeland har vist at potensialet for CO2-håndtering er enormt: En tredel av CO2-utslippene kan fjernes ved hjelp av CO2-håndtering.

Lite kunnskap

Bellona-leder Hauge tror at mye av skepsisen mot CO2-håndtering skyldes lite kunnskap:

– Vi ser jo nå at stadig flere stiller seg positive til CO2-håndtering. Det handler ikke nødvendigvis om at folk har vært sterke motstandere tidligere, men at de har vært skeptiske fordi de ikke har visst nok.

– Vi har ikke noe annet valg enn å ta i bruk CO2-håndtering hvis vi virkelig skal bremse klimaendringene, sier han.