Nyheter

Stor internasjonal klimakonferanse i Norge

Publiseringsdato: 5. mars, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Den verdensomspennende organisasjonen av tidligere statsledere, Club de Madrid, energiselskapet Hafslund og Miljøstiftelsen Bellona har gått sammen om å arrangere en internasjonal klimakonferanse i Norge 5. og 6. juni 2008.

Konferansen bærer navnet "Climate Conference 08" (forkortet CC8) og har undertittelen "Technology and Finance in Climate Cooperation". Konferansen begynner på verdens miljødag.

Begivenheten samler 100 spesielt utvalgte internasjonale representanter for politikk, næringsliv, akademia og organisasjoner på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg.

Innspill til ny klimaavtale

Bakgrunnen for konferansen er forhandlingene om en ny klimaavtale som startet på klimatoppmøtet på Bali i 2007 og skal fullføres i København i 2009. Den nye avtalen skal overta for Kyoto-avtalen som utløper i 2012.

– Med denne forhandlingsprosessen i gang, ønsker Club de Madrid, Bellona og Hafslund å bidra med ideer til hvordan man kan nå frem til en avtale som er både realistisk og ambisiøs, samtidig som den gir forutsigbarhet i arbeidet mot klimaendringene, sier Frederic Hauge i Bellona.

bodytextimage_Stern_3_11des07_AK-.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

–>

De tre som står bak konferansen stiller med hver sine ulike perspektiver på klimaendringene: Club de Madrid som et nettverk av tidligere statsledere fra hele verden, Miljøstiftelsen Bellona som en løsningsorientert miljøvernorganisasjon og Hafslund ASA som et energiselskap som satser tungt på utvikling av fornybar energi.

Club de Madrids mål om å fremme demokratiske verdier over hele verden er avhengig av at verden lykkes i å svare på de to store utfordringene klimaendringer og energiforsyning til de fattige. Som en uavhengig organisasjon dedikert til bærekraftig demokratisk utvikling kan Club de Madrid trekke veksler på ledererfaringen og de innflytelsesrike posisjonene til sine medlemmer, 66 tidligere demokratiske statsoverhoder fra rundt 50 forskjellige land. Club de Madrid er en unik plattform som bringer sammen politisk erfaring og uvurderlig ekspertise i å samarbeide om globale spørsmål knyttet til bærekraftig demokratisk utvikling. Da Club de Madrid nylig avholdt sin årlige konferanse var tittelen på konferansen “The Challenges of Energy and Democratic Leadership” (clubmadrid.org)

Miljøstiftelsen Bellona ble opprettet i 1986 som en aksjonsgruppe, men har i dag vokst til å bli en anerkjent teknologi- og løsningsorientert organisasjon med kontorer i Oslo, Murmansk, St. Petersburg, Brussel og Washington DC. Bellona jobber med å finne bærekraftige løsninger på verdens største miljøproblemer. Klimaendringer er en enorm utfordring som krever et klart lovverk og forutsigbare rammebetingelser for industri og forbrukere. Bellona ønsker å være en brobygger mellom politikere og næringsliv ved å jobbe tett opp mot de sistnevnte for å hjelpe dem å takle miljøutfordringer innenfor deres felt, med særlig vekt på utvikling og kommersialisering av ny og mer miljøvennlig teknologi (bellona.no / bellona.org).

Hafslund ASA er Norges største netteier, størst innen strømsalg, og en stor produsent av fornybar energi. Hafslund er også en betydelig aktør i markedet for sikkerhet til privatkunder, og en av de største eierne i solenergiselskapet REC. Fornybar energi og energieffektivisering er en del av løsningen på klimautfordringene, og Hafslund har produsert strøm basert på miljøvennlig vannkraft i mer enn 100 år. Nå satser selskapet tungt på blant annet utvikling av bioenergi, fjernvarme og solenergi for å møte framtidens energibehov (hafslund.no).