Nyheter

Nytt senter for CO2-rensing i Australia

(Foto: www.pm.gov.au)

Publiseringsdato: 22. september, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Australia lanserer et eget institutt for fangst og lagring av CO2. Bellona mener det står respekt av satsningen: Statsminister Kevin Rudd vil bruke 100 millioner dollar på instituttet hvert år.

Australias statsminister Kevin Rudd informerte for første gang om initiativet på fredag. Denne uken skal han lansere sine planer i FNs generalforsamling i New York.

Rudd ønsker at Australia skal samarbeid aktivt med andre land for å redusere CO2-utslippene i verden, og ser på CO2-håndtering fra store utslippskilder som et av de aller viktigste tiltakene.

Internasjonalt sentrum

Det nye instituttet skal jobbe med forskning, men skal også ha som mål å få fortgang i prosessen med å få på plass store demonstrasjonsprosjekter som faktisk tar CO2-håndteringsteknologien i bruk. Derfor vil arbeid med lover og regler og andre rammeverk også være viktig for instituttet.

Australias regjering forteller i en pressemelding at den årlig vil bruke 100 millioner australske dollar – eller 80 millioner amerikanske dollar – på instituttet. Regjeringen håper at instituttet kan bli et sentrum for internasjonal virksomhet innen rensing av kull.

– Det skjer mye bra arbeid der ute, men det er foreløpig ikke så godt koordinert, sier Rudd ifølge Reuters.

Ligger i tet

Leder i Bellona Europa, Paal Frisvold, sier at det er en veldig god nyhet den australske statsministeren kommer med.

– Da Sintef fikk 95 millioner kroner av Aker Clean Carbon til sitt arbeid med CO2-håndtering ble vi imponert, men dette er mange ganger så mye – hvert eneste år! Det må jo være blant verdens største satsinger, sier Frisvold.

– Australia er allerede i gang med å få på plass regelverk for transport og lagring av CO2, og landet ligger an til å kunne bli det første som har full rensing av et stort kullkraftverk, sier han.

Jobber mot G8-mål

Det nye instituttet i Australia skal ifølge Reuters bidra til at G8-landene når sitt mål om å ha 20 fullskala renseanlegg i drift innen 2020.

Australia har selv et stort behov for å få CO2-håndtering på plass. Australia er ifølge Yahoo News verdens største kulleksportør, og 80 prosent av all elektrisitet i landet kommer fra kullkraftverk.

Australia har allerede enkelte mindre pilotanlegg for rensing på plass ved sine kraftverk.

Kan fjerne 50 % av verdens CO2

Bellona har i mange år jobbet aktivt med CO2-håndtering, fordi det er et nødvendig klimatiltak.

Bellona har gjort en studie som viser at så mye som en tredel av CO2-utslippene i verden kan fjernes ved hjelp av å rense store utslippskilder og lagre CO2-en trygt i formasjoner under bakken eller under havbunnen. I Europa er potensialet enda større: Der kan mer enn halvparten av dagens utslipp fjernes med CO2-håndtering.