Nyheter

Hva tenker Solheim på?

Marius Holm tilbakeviser kritikken mot Bellonas faglige arbeid.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 9. oktober, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Erik Solheim vil vurdere å droppe rensing av Kårstø. Bellona mener at det vil være utilgivelig. – Vet ikke Solheim at Norges nest største utslipp av CO2 er på Kårstø? spør Bellonas nestleder Marius Holm.

– Jeg forstår ikke helt hva Solheim holder på med. Hvordan kan han åpne for at Kårstø ikke skal renses? Kanskje han ikke vet hvor store CO2-utslipp vi har på Kårstø, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

I Bergens Tidende i går gikk miljøvernministeren ut og sa at han var åpen for å droppe rensing av gasskraftverket på Kårstø, ettersom kraftverket har vært lite i drift.

”Det er veldig, veldig vanskeleg å reinsa når det ikkje er utslepp” sier Solheim til BT, (her gjengitt hos Haugesunds Avis).

Norges nest største utslipp

Solheim later til å være uvitende om at det ved siden av gasskraftverket på Kårstø ligger et stort gassprosesseringsanlegg som er en av Norges aller største utslippskilder. Utslippene herfra er nesten like store som fra Mongstad-raffineriet.

– Har ikke miljøvernministeren fått med seg at vi allerede har Norges neststørste utslipp på Kårstø, spør Holm.

God miljøløsning

Bellona har tidligere informert både SV og Olje- og energidepartementet om en løsning på utslippene fra gassprosesseringsanlegget.

– Vi har forklart dette ganske tydelig. En god miljøløsning på Kårstø vil være å sørge for at det skitne prosesseringsanlegget får energi fra gasskraftverket i stedet for alle kjelene og gassturbinene der. Da får vi én utslippskilde i stedet for mange, forteller Holm og fortsetter:

– Da kan man rense denne ene utslippskilden, nemlig gasskraftverket, og få redusert Norges CO2-utslipp betraktelig.

Bellona var ute med dette budskapet også i sommer, da Frp og Norsk Industri var blant aktørene som tok til orde for en skrinlegging av Kårstø-rensingen.