Nyheter

Ingen avgjørelse om CO2-håndtering

Stern mener CO2-håndtering (CCS) må med i de grønne utviklingsmekanismene (CDM).
Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona

Publiseringsdato: 9. desember, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Forhandlerne på FNs klimakonferanse i Polen har ikke klart å bli enige om en tekst som inkluderer CO2-håndtering i en ny klimaavtale. Økonom og klimaguru Stern (bildet) er blant dem som omfavner denne teknologien. Nå er det opp til ministrene.

Forhandlingene om å anerkjenne CO2-håndtering (CCS) som en del av de grønne utviklingsmekanismene (CDM) har stanset opp under FNs klimakonferanse i Polen.

Dette kom fram tirsdag kveld, i et kontaktmøte mellom forhandlere som skulle utarbeide tekst for CO2-håndtering inn i utviklingsmekanismer, og organisasjoner som følger forhandlingene (NGO-er).

Ministrene kan ta opp igjen ballen når de kommer på torsdag.

40-50 prosent med CO2-håndtering

Bellona har ønsket å inkludere CO2-håndtering (CCS) i en ny internasjonal klimaavtale, og viser til at det kan ta 33 prosent av CO2-utslippene på verdensbasis, og om lag 50 prosent i EU.

– CO2-håndtering er det våpenet vi ikke hadde da vi forhandlet Kyoto-avtalen, sier Bellona-leder Frederic Hauge, og understreker at behovet for denne teknologien øker etter at det rapporteres om at den globale oppvarmingen skjer raskere enn tidligere antatt.

Konferansen i Polen er den siste store FN-konferansen før neste års klimatoppmøte i København, hvor en ny internasjonal klimaavtale skal forhandles fram.

Stern: – Grunnleggende teknologi

Det har til nå vært forhandlet om at CO2-håndtering skal få en plass i de grønne utviklingsmekanismene, også omtalt som CCS i CDM. Dette støttes nå også av økonom og klimaguru Lord Nicholas Stern.

– CO2-håndtering er en så grunnleggende teknologi at den bør absolutt med i utviklingsmekanismene, sier Nicholas Stern til Bellona web, under hans deltakelse på en parallellkonferanse til FN-konferansen i den polske byen Poznan.

Stern er tidligere sjefsøkonom i Verdensbanken, og ble for alvor kjent som klimaøkonom da han i 2006 la fram The Stern Reviw, Economies of Climate Change. Her viste Stern at å imøtegå farlige klimaendringer vil koste 1 prosent av verdens BNP. Kostnaden ved ikke å gjøre noe vil bli enda høyere. Siden klimaendringene har gått raskere enn man da trodde, er et senere kostnad anslått til 2 prosent av verdens BNP.

Ministerne inn på torsdag

Løpet er ennå ikke kjørt for at CO2-håndtering kan anerkjennes som en del av de grønne utviklingsmekanismene. Neste skritt er at ministerne kan gripe og ta opp saken når de ankommer Poznan på torsdag. Konferansens høynivådel med ministrenes deltakelse vil foregår på torsdag og fredag.

Dette er første gang forhandlerne diskutert om CO2-håndtering kan få en plass i de grønne utviklingsmekanismene. Argumentene for ikke å ta opp diskusjonen om denne teknologien har vært manglende kunnskap.

Årsaken til at land som Brasil og enkelte øystater har gått mot, kan være at de frykter for at midler til CO2-håndtering vil gå ut over andre prosjekter, som det norske skogprosjektet i Brasil.

Øystatene har hittil blitt tilgodesett med svært få midler til tilpassning. Her ligger muligens også hovedårsaken til motviljen. De mest utsatte og de som har minst fra før, bruker forståelig nok denne situasjonen i forhandlingene, og ønsker at rike land skal ta større del av byrden.

For presse:
Kontaktperson i Poznan: 
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67