Nyheter

Kina med dramatiske kullplaner

Travel handlegate i Chengdu i Kina.
(Foto: BenBen/Wikimedia)

Publiseringsdato: 12. januar, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Kinesiske myndigheter annonserer planer om å øke kullproduksjonen med hele 30 prosent innen 2015. – Dette er dramatiske nyheter, og gir oss enda mindre tid til å få på plass CO2-håndtering globalt, sier Bellonas Svend Søyland.

Sjefsplanlegger hos jord- og ressursdepartementet, Hu Cunzhi, sier til den australske avisen Canberra Times at Kina vil øke den årlige kullproduksjonen til hele 3,3 milliarder tonn innen 2015. På grunn av nedslitte veier og jernbaner, samt en mengde kullgruvebranner er Kina i dag netto importør av kull.

I 2007 var Kinas kullproduksjonen på 2,54 milliarder tonn.

Enorm økning

Bare økningen på en knapp milliard tonn tilsvarer to tredjedeler av USAs kullproduksjon, eller den samlede produksjonen til Europa, Midtøsten, Sør- og Mellom-Amerika, samt resten av Asia.

Kina planlegger også å doble gassproduksjonen til 160 milliarder kubikkmeter per år innen 2015.

Kina dekker i dag 70 prosent av sitt energibehov ved hjelp av kull.

Katastrofalt

– En slik økning av kullforbruket uten rensing av utslippene vil være katastrofalt for jordens klima , sier Bellonas Svend Søyland.

– Det vil være uansvarlig av Kina å øke utslippene sine så mye, samtidig som dette byr på et moralsk dilemma for den vestlige verden. Har vi rett til å nekte Kinas innbyggere den samme utviklingen som vi har hatt? Spør han.

– En rettferdig byrdefordeling må gi dype kutt i de absolutte utslippene i industrilandene, samtidig som vi blir enige om utslippstak pr. innbygger i utviklingsland, noe som vil gi utflating og reduserte utslipp i løpet av noen tiår også der.

CO2-håndtering

– Den eneste måten å takle denne utfordringen på er gjennomføring av CO2-håndtering i stor skala, samtidig som det satses tungt på fornybar energi, sier Søyland, og legger til:

– Vestlige land bør kunne betale for de første CO2-fangstanleggene i Kina.

Forhandlingsklima

I tillegg til jordens klima er Søyland og Bellona også bekymret for forhandlingsklimaet fram mot klimatoppmøtet i København om et knapt år. Da skal verdens ledere forhåpentligvis undertegne en ny bindende avtale for regulering av klimagassutslipp for å erstatte den utskjelte Kyoto-avtalen som utløper i 2012.

– Dette utspillet fra kineserne gjør det ikke akkurat lettere å få til en avtale mellom nord og sør, sier Søyland.

– USA har så langt sabotert et vært forsøk på å få til en bindende avtale om utslippsreduksjoner innenfor rammen av FN. Så lenge USA ikke vil kutte sine utslipp er det helt uaktuelt for Kina foreta utslippskutt. Derfor blir dette en av Barack Obamas viktigste oppgaver som amerikansk president. Han må vise at USA er beredt til å gå foran og ta ansvar. Det spekuleres nå på om Kina og USA vil finne frem til en avtale seg imellom som ligger utenfor FN-sporet.

Økt forbruk

Kinas energiforbruk har i gjennomsnittet økt med 5,4 prosent per år i årene mellom 1979 og 2007, den økonomiske veksten i samme periode har vært i gjennomsnitt 9,8 prosent hver år. Kina er nå det landet i verden med nest størst utslipp av klimagasser, kun slått av USA.

Kinesiske myndigheter forsvarer sitt storforbruk av kull ved å vise til at de med sine 1,3 milliarder innbyggere fortsatt har et utslipp per innbygger som er langt lavere enn industrialiserte land.