Nyheter

Solheim vil rense hele Kårstø

(Foto: Bo Mathisen)

Publiseringsdato: 29. januar, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Solheim vil rense både gasskraftverket på Kårstø og Norges nest største punktutslipp, som ligger på nabotomten til gasskraftverket. Det er Bellona-leder Frederic Hauge veldig glad for.

Renseplanene til Solheim kom fram under miljøvernministerens besøk på gasskraftverket på Kårstø i går. Til Stavanger Aftenblad sier miljøvernministeren at nye momenter er kommet inn i saken:

– Slik det ser ut nå kan det bli mest fornuftig å samle mest mulig av alle CO2-utslipp fra gassanleggene på Kårstø sammen med CO2 fra Naturkrafts gasskraftverk like ved, sier Solheim.

Alle de forurensende kjelene og gassturbinene på gassterminalen kan dermed stenges ned, og gassterminalen kan få sin energi fra gasskraftverket, der utslippene blir renset vekk.

Får støtte fra Bellona

Utspillet fra Erik Solheim blir tatt godt imot av Bellona-leder Frederic Hauge:
– Vi er veldig glad for at Solheim har kommet til denne konklusjonen. Det vitner om en riktig virkelighetsforståelse fra Solheim sin side, sier han, og legger til:

– Hvis Solheim og regjeringen går inn for dette er det et bevis på at man virkelig satser, og går fra ord til handling i klimapolitikken på en måte som virkelig kan bidra til utslippskutt.

Helhetlig løsning

Ved å bruke strømmen fra gasskraftverket på Kårstø er det mulig å elektrifisere hele, eller deler av, gassterminalen som ligger på nabotomten til gasskraftverket. I dag står denne gassterminalen for Norges nest største punktutslipp, på om lag 1,6 millioner tonn CO2 i året.

Ved å bytte ut kjelene og gassturbinene på gassterminalen, med ren strøm fra gasskraftverket er det mulig å fjerne opp mot 2,4 millioner tonn CO2, eller over 4 prosent av Norges totale klimagassutslipp.

– Her er det snakk om store utslipp som ved en helhetlig løsning kan fjernes. At Solheim i tillegg til å rense Kårstø-kraftverket nå vil rense Norges nest største punktutslipp er veldig bra, sier Hauge.

bodytextimage_Karsto1.jpg Photo: (Foto: Gassco)

Seier for Bellona

Bellona har alltid tvilt på lønnsomheten i gasskraftverket på Kårstø, og har derfor ment at det må komme på plass en integrert løsning på Kårstø. Bellona tok allerede i 2005 opp planene om en integrert løsning på Kårstø med regjeringen.

– Det er en stor seier at Bellona får aksept for denne løsningen fra miljøvernministeren, sier Hauge.

Denne typen helhetlig løsning utredes nå av blant annet Gassco, som driver gassterminalen. Bellona er veldig glad for at disse utredningene er kommet i gang.

– Vi vet at det er utfordringer knyttet til disse løsningene, men vi håper regjeringen kommer fram til en helhetlig løsning på Kårstø, sier Hauge.

Må renses uansett

Utslippene fra gassterminalen må uansett renses på et tidspunkt. Som Norges nest største punktutslipp er rensing av gassterminalen avgjørende for å oppnå Stortingets klimaforlik innen 2020.

Etter hver vil CO2-innholdet i gassen som behandles ved gassterminalen være større enn i dag, og dermed ikke lenger møte de krav til CO2-nivå i gass som er fastsatt av EU. Dette vil mest sannsynlig føre til at det må bygges et separasjonsanlegg for å fjerne CO2 fra gassen før den eksporteres, noe man har gjort på Sleipner i over ti år.

Et slik separasjonsanlegg vil være avhengig av rør og infrastruktur for CO2-deponering, som vil komme på plass med renseanlegget til gasskraftverket.

Grønt lys fra ESA

Samtidig kom nyheten om at EFTAs overvåkingsorgan ESA har avgjort at Gassnova kan få statsstøtte til CO2-rensing av gasskraftverket på Kårstø. Staten vil dekke opptil 100 prosent av kostnadene for etablering og drift i 10 år.

Det er første gang et fullskala-anlegg blir godkjent, og at det gis tillatelse til 100 prosent støtte.