Nyheter

– Dybde og bredde ivaretatt godt

Publiseringsdato: 4. februar, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

I dag ble ble åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi etablert av regjeringen. Bellona er fornøyd med de nyopprettede sentrene, men savner et senter innenfor transport.

Under energiuka 2009 la Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen frem Forskningsrådets avgjørelse om hvilke energisentre som vil bli opprettet. Hvert av de nye energisentrene vil få mellom 10 og 20 millioner hvert år i opp til åtte år.

– Det er bra at man har valgt å gå tungt inn i noen nøkkelteknologier, men samtidig ivaretatt en bredde i de nyopprettede energisentrene, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

8 av 28 fikk støtte

Av de åtte sentrene som ble offentliggjort i dag skal to sentre jobbe med offshore vindkraft, to med CO2-fangst og -lagring, mens tre andre skal konsentrere seg om solceller, bioenergi og nullutslippsbygg. Det siste senteret skal jobbe for mer miljøvennlig og helhetlig utforming av fornybar energi.

– Bellona er veldig opptatt av energieffektive og lavutslippsbygg. Vi er derfor veldig fornøyd med at det nå opprettes et eget energisenter for nullutslippsbygg, sier Holm.

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) ble opprettet som en oppfølging av klimaforliket på Stortinget. I utgangspunktet kom det inn søknader på opprettelse av 28 ulike energisentre, og til slutt ble åtte vinnere plukket ut.

Transport mangler

Av de 12 kandidatene som ble vurdert i finalerunden var det to søknader som handlet om transportsektoren, men ingen av disse fikk støtte til opprettelse av energisentre i dag.

Transportsektoren står i dag for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp og man kommer derfor ikke utenom transportsektoren dersom Norges klimagassutslipp skal reduseres.

– Vi savner noe innenfor transportsektoren. Det er absolutt noe som må komme etter hvert, sier Holm.

De 8 vinnerne

The Research Centre on Zero Emission Buildings
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU)

Subsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy
Christian Michelsen Research (CMR), Bergen

The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
Institutt for energiteknikk ( IFE )

BIGCCS Centre – International CCS Research Centre
SINTEF Energiforskning AS

Bioenergy Innovation Centre
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)

Research Centre for Offshore Wind Technology
SINTEF Energiforskning AS

Centre for Environmental design of renewable energy
SINTEF Energiforskning AS

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)
Christian Michelsen Research (CMR), Bergen