Nyheter

Sikker lagring av CO2 er mulig

Publiseringsdato: 27. februar, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Greenpeace hevder at CO2-lagring ikke er sikkert, og viser til en vannlekkasje i Utsira-formasjonen. - Vi er svært uenige, og vil fortsette å jobbe for CO2-håndtering som et tiltak for å redusere verdens klimagassutslipp, sier Bellonas Aage Stangeland.

I forrige uke publiserte Greenpeace et notat som stiller spørsmålstegn ved lagringssikkerheten ved Utsira-formasjonen i Nordsjøen. Siden 1996 har nesten én million tonn CO2 blitt injisert i formasjonen.

Greenpeace refererer til et uhell ved Utsira-formasjonen, og hevder at denne lekkasjen beviser at CO2-lagring ikke er sikkert.

Ingen CO2

Bellonas Aage Stangeland er ikke enig:

– Dette var en vannlekkasje, ikke en CO2-lekkasje. StatoilHydro, som er operatør på Tordis-feltet, injiserte produsert vann i det de antok var Utsira-formasjonen. Undersøkelser gjennomført av Oljedirektoratet bekreftet det de konkluderte med 10 år siden, nemlig at Utsiraformasjonen ikke er til stede, eller dårlig utviklet i området hvor injeksjonsbrønnen på Tordis ble boret. Dette tyder på dårlig forarbeid, sier han.

Det ble injisert vann under for høyt trykk slik at bergarten sprakk opp og oljevann lakk ut, forklarer han.

Ikke relatert

– Utsira-formasjonen er svært stor, og vannet fra Tordis ble injisert et helt annet sted enn der CO2 lagres på Sleipner-feltet. Den lagrede CO2-en ble ikke påvirket av uhellet i det hele tatt.

Stangeland mener at StatoilHydro må kritiseres for hvordan de driver Tordis-feltet, men at kritikken må begrenses til deres petroleumsvirksomhet, ikke CO2-lagring.

Viktig lekse

– StatoilHydro benyttet ikke geologer til å kartlegge formasjonen, med det resultat at de injiserte vann på et sted som overhodet ikke egnet seg til dette. Dersom de hadde latt geologer gjøre forhåndsstudier hadde de visst dette, sier han.

– Det er en viktig lekse å lære fra Tordis-uhellet: Geologer og andre eksperter må gjøre forhåndsstudier av lagringssteder før injiseringen begynner. Dette er en viktig forutsetning for å være sikker på at kun sikre formasjoner blir valgt. I tillegg må man følge opp med nøye overvåkning og monitorering for å sikre forsvarlig injisering.

CO2-håndtering nødvendig

CO2-håndtering er fangst, transport og lagring av CO2 fra store utslippskilder. Størstedelen av dagens energiproduksjon kommer fra fossile kilder, og fører til store CO2-utslipp. Dessverre vil vi være avhengige av fossile brennstoffer i lang tid framover, men med CO2-håndtering er det mulig å fjerne klimagassutslippene.

Viktige verktøy i kampen mot klimaendringer som energieffektivisering, fornybar energi og kamp mot avskoging kan ikke kutte mer enn halvparten av dagens CO2-utslipp. For å unngå de mest dramatiske klimaendringene må utslippene kuttes med opptil 85 prosent innen 2050. Derfor er CO2-håndtering nødvendig.