Nyheter

Britene vil gjøre CO2-rensing påbudt

Temperaturen stiger raskere enn forskerne har forutsett, men FrP vil hente opp mer olje og gass.
Utslipp av klimagasser
(Foto: Istock)

Publiseringsdato: 24. april, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Storbritannia har lansert planer om å tvinge alle nye kullkraftverk til å bli CO2-frie. Bellona jobber hardt for at hele EU skal gjøre fangst og lagring av CO2 påbudt, og ønsker de britiske planene velkommen.

Energi- og klimaminister Ed Miliband slapp i går nyheten om at Storbritannia vil innføre teknologi for fangst og lagring av CO2 – kalt CO2-håndtering – på alle nye kullkraftverk.

Første i verden

I starten vil det være snakk om å fjerne deler av utslippene, men innen 2025 skal alle utslippene fanges og lagres. Storbritannia blir med dette det første landet som vil gjøre CO2-håndtering obligatorisk.

– Det den britiske regjeringen nå åpner kan bli et stort skritt for menneskeheten. For 300 år siden begynte den industrielle revolusjon i Storbritannia. Nå tar landet sitt historiske ansvar ved å sette en stopper for verdens største enkeltkilde for klimagasser, nemlig kull, sier daglig leder i Bellona Europa, Eivind Hoff.

Ifølge Guardian sa energi- og klimaminister Miliband at tiden for urenset kullkraft nå er over.

Penger på bordet

Den britiske regjeringen er klar for å legge penger på bordet for å støtte opp under innføringen av CO2-håndtering.

For de aller nærmeste årene lover regjeringen å finansiere opp til fire testanlegg for CO2-håndtering, pluss støtte til teknologiske studier.

– Dette initiativet vil ha betydning for finansiering i resten av Europa. Vi har fått på plass noe finansiering av CO2-håndtering i EU, men det trengs mer, sier Hoff.

Jobber for påbud

Bellonas EU-kontor i Brussel jobber aktivt for å gjøre CO2-håndtering obligatorisk ved kullkraftverk og andre store punktkilder.

8.000 enkeltkilder står i dag for rundt 60 prosent av CO2-utslippene i verden.

Så langt har en rekke parlamentarikere i EU engasjert seg for obligatorisk CO2-rensing, men et påbud lar foreløpig vente på seg. Saken blir ikke tatt opp igjen i EU før etter høstens parlamentsvalg.

– Vi jobber hardt for å få innført et utslippstak, slik at det blir klare begrensninger på hvor mye CO2 som kan slippes ut per kilowattime strøm produsert ved kraftverk, sier Hoff.

Statene California og Montana i USA har hatt slike utslippstak siden 2007, og staten Washington siden 2008.

Store kutt

Bellona har tidligere publisert en rapport som viser at storstilt satsing på CO2-håndtering kan fjerne en tredjedel av CO2-utslippene fram til 2050.

– Å gjøre kullkraftverk CO2-frie vil ha stor betydning for hvor mye vi kan kutte klimagassutslippene i verden, sier Hoff.

Samtidig med nyheten om økt satsing på CO2-håndtering, gjorde den britiske regjeringen i går det klart at den vil forplikte seg til å redusere sine CO2-utslipp med 34 prosent (sammenlignet med 1990-utslippene) fram til 2020.