Nyheter

Britene vil gjøre CO2-rensing påbudt

Temperaturen stiger raskere enn forskerne har forutsett, men FrP vil hente opp mer olje og gass.
Temperaturen stiger raskere enn forskerne har forutsett, men FrP vil hente opp mer olje og gass.

Publiseringsdato: 24. april, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Energi- og klimaminister Ed Miliband slapp i går nyheten om at Storbritannia vil innføre teknologi for fangst og lagring av CO2 – kalt CO2-håndtering – på alle nye kullkraftverk.

Første i verden

I starten vil det være snakk om å fjerne deler av utslippene, men innen 2025 skal alle utslippene fanges og lagres. Storbritannia blir med dette det første landet som vil gjøre CO2-håndtering obligatorisk.

– Det den britiske regjeringen nå åpner kan bli et stort skritt for menneskeheten. For 300 år siden begynte den industrielle revolusjon i Storbritannia. Nå tar landet sitt historiske ansvar ved å sette en stopper for verdens største enkeltkilde for klimagasser, nemlig kull, sier daglig leder i Bellona Europa, Eivind Hoff.

Ifølge Guardian sa energi- og klimaminister Miliband at tiden for urenset kullkraft nå er over.

Penger på bordet

Den britiske regjeringen er klar for å legge penger på bordet for å støtte opp under innføringen av CO2-håndtering.

For de aller nærmeste årene lover regjeringen å finansiere opp til fire testanlegg for CO2-håndtering, pluss støtte til teknologiske studier.

– Dette initiativet vil ha betydning for finansiering i resten av Europa. Vi har fått på plass noe finansiering av CO2-håndtering i EU, men det trengs mer, sier Hoff.

Jobber for påbud

Bellonas EU-kontor i Brussel jobber aktivt for å gjøre CO2-håndtering obligatorisk ved kullkraftverk og andre store punktkilder.

8.000 enkeltkilder står i dag for rundt 60 prosent av CO2-utslippene i verden.

Så langt har en rekke parlamentarikere i EU engasjert seg for obligatorisk CO2-rensing, men et påbud lar foreløpig vente på seg. Saken blir ikke tatt opp igjen i EU før etter høstens parlamentsvalg.

– Vi jobber hardt for å få innført et utslippstak, slik at det blir klare begrensninger på hvor mye CO2 som kan slippes ut per kilowattime strøm produsert ved kraftverk, sier Hoff.

Statene California og Montana i USA har hatt slike utslippstak siden 2007, og staten Washington siden 2008.

Store kutt

Bellona har tidligere publisert en rapport som viser at storstilt satsing på CO2-håndtering kan fjerne en tredjedel av CO2-utslippene fram til 2050.

– Å gjøre kullkraftverk CO2-frie vil ha stor betydning for hvor mye vi kan kutte klimagassutslippene i verden, sier Hoff.

Samtidig med nyheten om økt satsing på CO2-håndtering, gjorde den britiske regjeringen i går det klart at den vil forplikte seg til å redusere sine CO2-utslipp med 34 prosent (sammenlignet med 1990-utslippene) fram til 2020.