Nyheter

Ny lab for CO2-håndtering åpnet i Porsgrunn

Adm. dir Marit Larsen (tv) fra Tel-Tek feirer åpningen av det nye laboratoriet med champagne sammen med Fallan fra OED og Gunn-Marit Helgesen, Fylkesordfører i Telemark.
(Foto: Aage Stangeland, Bellona)

Publiseringsdato: 16. april, 2009

Skrevet av: Bellona

En helt ny lab for forskning på CO2-fangst ble åpnet i Porsgrunn i går. – Dette er en ny og unik arena for utvikling av bedre og billigere teknologi for CO2-fangst, sier energirådgiver i Bellona, Aage Stangeland.

– CO2-laboratoriet til Høyskolen i Telemark og Tel-Tek vil bli en svært viktig arena for utvikling av ny teknologi, og det vil bidra til å sette Norge, og spesielt Grenlandsmiljøet, i en ledende posisjon innen kompetanse på CO2-fangst, sier Aage Stangeland, energirådgiver i Bellona.

Begrense global oppvarming

Fangst og lagring av CO2 er en av de viktigste teknologiene for å begrense den globale oppvarmingen, men foreløpig er kostnadene ved teknologien for høy til at teknologiene har blitt tatt i bruk i stor skala.

Høyskolen i Telemark ønsker å bidra til å løse denne utfordringen, og har derfor sammen med forskningsselskapet Tel-Tek bygget et helt nytt laboratorium for utvikling av teknologi for CO2-fangst.

Laboratoriet ble åpnet i går, og ifølge adm. dir. i Tel-Tek, Marit Larsen, er målsetningen med laben å redusere kostnadene knyttet til fangst og lagring av CO2 ved å fokusere på forskning og utvikling av teknologi for CO2-fangst.

– Kostnadene kan mer enn halveres

– Kostnadene ved fangst og lagring av CO2 kan mer enn halveres ved en kombinasjon av fornuftig satsing på forskning og bygging av storskala demonstrasjonsanlegg, sier Bellonas Aage Stangeland.

Det nye CO2 laboratoriet består av et lite pilotanlegg for CO2-fangst samt en hypermoderne utstyrspark for testing av fysiske og kjemiske egenskaper for CO2 og andre kjemikalier som brukes til CO2-fangst. Prosjektet finansieres i hovedsak av StatoilHydro og myndighetene.

Utdanner fremtidens eksperter

Laboratoriet vil bli bruk både i forskningsprosjekter av forskere ved Tel-Tek og Høyskolen samt til utdanning av fremtidens tekniske eksperter på CO2-rensing.

– Fokuset på utdanning er svært viktig. Det er tusenvis av fabrikker og kraftverk i verden hvor fangst og lagring av CO2 kan monteres. Dersom dette skal bli en realitet må vi starte nå med å utdanne fremtidens eksperter, sier Stangeland.
 
– Det nye laboratoriet representerer et fantastisk tilbud til unge gutter og jenter som ønsker en spennende karriere i fremtiden, avslutter Stangeland.