Nyheter

Savner norsk lov for CO2-håndtering

Jurist og rådgiver i Bellona, Laetitia Birkeland.
(Foto: Bellona)

Publiseringsdato: 30. april, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona har etterlyst et eget lovverk for CO2-håndtering i Norge. Nå kommer SFT med et forslag til forskrifter for lagring av CO2, og det er et skritt på veien, mener Bellona-jurist Laetitia Birkeland.

– Med et ordentlig lovverk er det lettere å satse fullt på det viktige klimatiltaket som CO2-håndtering er, sier jurist og rådgiver i Bellona, Laetitia Birkeland.

Hun sto bak rapporten ”Burying CO2. The new EU Directive on geological storage of CO2 from a Norwegian Perspective” som kom i vinter. I den rapporten ser Bellona nærmere på EUs nye direktiv for CO2-lagring, hva det betyr for Norge og hvilke grep norske myndigheter bør ta.

Norge har et enormt potensial for lagring av CO2 under havbunnen utenfor norskekysten, hvor hele Europas utslipp kan lagres i lang tid framover.

Må inn tidligere

Nå har Statens forurensingstilsyn (SFT) sendt et forslag til Miljøverndepartementet om nye forskrifter for CO2-lagring, basert på EU-direktivet.

– Bellona er fornøyd med at det nye forslaget gir SFT en sentral rolle i å gi og følge opp konsesjoner for lagring. Vi mener imidlertid at SFT også burde vært involvert på et tidligere stadium, ved utvelgelse av trygge lagringssteder, sier Birkeland.

Forslaget fra SFT sier ingenting om hvordan undersøkelser av potensielle lagringssteder skal foregå, eller hvordan steder skal velges. Bellona mener SFT burde involveres i slike undersøkelser og utvelgelser, for å sikre miljøhensyn.

Bør være større

Bellona mener også at CO2-lagring ikke bør behandles separat, men som en del av hele kjeden som utgjør CO2-håndtering, nemlig fangst, transport og lagring.

– Norge burde gå litt lenger og sørge for å få på plass et eget lovverk som omfatter både fangst og transport i tillegg til lagring. Det er behov for et klart og tydelig lovverk i stedet for det komplekse og midlertidige systemet vi har nå, sier Birkeland og legger til:

– Et skikkelig lovverk vil kunne bidra til raskere innføring av CO2-håndtering i Norge.

Også Olje- og energidepartementet skal komme med forslag til nytt regelverk for CO2-lagring i Norge, og når dette forslaget skal på høring sammen med SFTs forslag, vil Bellona skrive en høringssuttalelse.

1/3 av verdens CO2

Bellona mener CO2-håndtering er et av de sentrale virkemidlene i klimakampen, ved siden av tiltak som energieffektivisering og fornybar energi. Fangst av CO2 fra fossile utslippskilder vil være nødvendig i en overgangsperiode fram til samfunnet er basert på ren og fornybar energiproduksjon.

En studie Bellona har gjennomført viser at en storstilt innføring av CO2-håndtering på verdensbasis kan bidra til å fjerne så mye som en tredel av verdens CO2-utslipp.