Nyheter

Konsekvensutredning om CO2-gangst på Kårstø – Bellonas høringsuttalelse

Publiseringsdato: 19. mai, 2009

Konsekvensutredningen gir stort sett en tilfredsstillende beskrivelse av de meste relevante konsekvenser på miljø, samfunn og naturressurser. Imidlertid bør enkelte punkter utredes nærmere, særlig for å ta høyde for at endelig leverandør og teknologi ikke er valgt.

Last ned hele høringsuttalelsen i boksen til høyre på siden.