Nyheter

Krever nasjonalt løft for industrien

Publiseringsdato: 6. mai, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

– Norsk industri er en del av fremtidens klimaløsninger, sier leder i Bellona Frederic Hauge. Nå krever Bellona et nasjonalt industriløft for å møte klimakrisen samtidig som fremtidsrettede arbeidsplasser ivaretas.

– Norsk industri er en avgjørende del av løsningen på klimaproblemet globalt, samtidig som vi trenger å sikre arbeidsplasser, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Onsdag lanserte Bellona sin svært omfattende klimamelding, ”Norges helhetlige klimaplan”.

Global klimasatsing trenger norsk industri

Det er varslet en global satsing på fornybar energi de neste tiårene som vil gi en massiv økt etterspørsel etter produkter fra norsk industri.

Dette gjelder silisium til solenergi, stål og høy kvalitet legeringer til vindkraft, gjødsel til bioenergi og aluminium til mer energieffektive biler.

Bellona krever derfor et nasjonalt løft for industrien, og foreslår:

  • et fond på 10 milliarder kroner til teknologiprosjekter,
  • forpliktelser fra industrien selv om 20 prosent energieffektivisering, samt å kutte utslipp med 20-30 prosent inkludert CO2-renseprosjekter i Gassnova-regi innen 2020,
  • forutsigbare rammebetingelser for investeringer gjennom langsiktige kraftprisavtaler,
  • og at Norge legger seg på samme linje som EU i forhold til kvotetildeling i EUs kvotehandelssystem (ETS).

Vil opprette CO2-renseklynger

Som en del av Norges helhetlige klimasatsing foreslår Bellona å opprette fem nasjonale klynger for CO2-rensing.

– Våre foreslåtte CO2-renseklynger vil bli avgjørende for en fremtidsrettet industri, sier leder i Bellona Frederic Hauge.

Bellona mener de fem klyngene for CO2-rensing bør ligge på Kårstø, Mongstad, Grenland, Tjeldbergodden og Melkøya. Disse klyngene kan redusere Norges klimagassutslipp i betydelig grad og sørge for at utslippsnivået i 2020 er ca 7 millioner tonn mindre enn dagens utslippsnivå. I tillegg legger de grunnlaget for en videre satsing på fremtidsrettet prosessindustri.

CO2-renseklyngene har en kombinasjon av flere store punktutslipp og nærhet til mulige lagringssteder. En koordinert utvikling av klyngene som knytepunkter for CO2-håndtering gir mulighet til å hente ut stordriftsfordeler og gjøre det rimeligere å redusere CO2-utslippene.

For presse: Kontaktperson i denne saken:
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no