Nyheter

Nordmenn lite opptatt av CO2-håndtering

Coal power plant with CCS
Prosjektlab

Publiseringsdato: 2. juni, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

En av fire nordmenn har ingen mening om CO2-håndtering. – Det viser hvor stort behov det er for å få ut informasjon om denne teknologien, sier Aage Stangeland i Bellona.

Ifølge TNS Gallups Klimabarometer som ble lagt frem i dag har gasskraft med CO2-håndtering lavere oppslutning i befolkningen enn andre energikilder.

38 prosent sier at de har et positivt inntrykk av gasskraft med fangst og lagring av CO2, mens 16 prosent har et negativt inntrykk. Hele 25 prosent svarer at de ikke vet, mens 22 prosent svarer verken eller.

– Det er viktig at folk får ordentlig informasjon om hva CO2-håndtering faktisk er, og hvilket fantastisk våpen det er i kampen mot klimaendringer, sier rådgiver i Bellona, og ansvarlig for Bellonas CO2-håndteringsarbeid Dr. Aage Stangeland.

bodytextimage_aage_137_1.jpg Photo: (Foto: Jo Straube)

– Har en jobb å gjøre

Under gårsdagens konferanse sa Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen at han var overrasket over tallene for CO2-håndtering.

– Det var et tall jeg stoppet opp ved. Jeg konstaterer at noen av oss har en betydelig jobb å gjøre. Vi skal levere på fangst og lagring, sa ministeren.

Regjeringen har lovet å bruke CO2-håndtering til å rense både gasskraftverket på Kårstø og Mongstad.

Oppslagsverk på nett

Bellona har selv lagt ned mye jobb i å utarbeide og spre informasjon om CO2-håndtering, også kalt CCS som står for Carbon Capture and Storage på engelsk. I mars i år ble Bellonas CCS-web lansert, som er et oppslagsverk om teknologien.

På nettsiden kan du blant annet lese om de ulike teknologiene, lagring av CO2, de ulike meningene om CO2-håndtering eller hvor slike prosjekter er planlagt i verden.

Stort klimapotensial

En studie som Aage Stangeland publiserte i 2007 viser at 33 prosent av verdens CO2-utslipp kan fanges og lagres ved hjelp av CO2-håndtering. Det vil være helt avgjørende dersom verden skal klare å drastisk kutte utslippene av klimagasser.

Hvis man bare ser på Europa er tallet enda høyere: Hele 54 prosent av EUs CO2-utslipp kan fanges og håndteres i 2050.

Viktig klimavåpen

I forrige uke deltok Nobou Tanaka, lederen av det internasjonale energibyrået, på Utenriksdepartementets konferanse om CO2-håndtering i Bergen. Også han fremhevet behovet for CO2-håndtering:

– På klimaforhandlingene i Bali snakket ingen om CO2-håndtering. Nå forstår vi at dette er en nødvendig teknologi for å hindre global oppvarming. Hvis det er én teknologi som skal til, så er det CO2-håndtering.

Du finner resultatene som ble lagt frem i dag på TNS Gallups nettsider.