Nyheter

Ti klimakrav til Regjeringen

(Foto: Ola Innset / Bellona)

Publiseringsdato: 28. september, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Klima må ha førsteprioritet for den nye Regjeringen, krever Bellona, og stiller ti klimakrav. Mandag startet forhandlingene om en ny regjeringserklæring.

Regjeringspartiene med statsminister Jens Stoltenberg i spissen startet i dag forhandlingene om en ny regjeringserklæring.

– Denne fireårsperioden blir avgjørende for om vi klarer å takle klimakrisen. Vi må omdanne Oljenasjonen Norge til Fornybarnasjonen Norge, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Bellona mener klima må stå sentralt i forhandlingene om en ny regjeringserklæring, og retter ti klimakrav til forhandlingene.

– Regjeringen mangler ikke målsetting, men virkemidler. Vi har et klimaforlik som ikke er så halvgalt, men det viktigste er å få på plass virkemidler for å nå de målene. Det er en hard kamp for hvert eneste lille virkemiddel, som fornybar energi og elbiler. Regjeringen må være mer konkret, og vi ønsker så tidlig som mulig få meislet ut noen tydelige strategier, sier nestleder i Bellona Marius Holm, til VG Nett.

Ti klimakrav

1) Kutt klimagassutslipp i stor skala. Norge må kutte egne utslipp med 30 prosent fra 1990-nivå innen 2020. Det vil si at Norge må kutte 25 millioner tonn klimagassutslipp, 10 millioner tonn mer enn hva stortingspolitikerne, med unntak av Frp, ble enige om i klimaforliket.

2) Vær et forbilde under klimaforhandlingene i København. Klare ambisjoner om store kutt i egne utslipp vil legge et best mulig grunnlag for forhandlinger om en ny, internasjonal klimaavtale.

3) Bruk oljefondet aktivt i klimakampen. Still klare klimakrav og driv systematisk påvirkning av selskapene oljefondet investerer i. I enkelte tilfeller må selskaper kastes ut av fondet, for eksempel hvis de driver aktiv lobbing mot klimalovgivning,

4) Opprett varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Møre, samt i norske arktiske områder som havområdene utenfor Jan Mayen. Verden trenger ikke mer klimagassutslipp, særlig ikke når oljeboring står i slik konflikt med sårbar natur, slik som på disse stedene.

5) Øk andelen fornybar energi. Inntil grønt sertifikatmarked iverksettes, må Regjeringen sikre årlige bevilgninger på 2 milliarder kroner til fornybar kraft i Norge. Norge må også forplikte seg gjennom EU sitt fornybardirektiv til å øke andelen fornybar energi, fra dagens 60 prosent til minst 73 prosent, innen 2020.

6) Legg om avgiftssystemet for bilkjøp, gi tilskudd til nykjøp av el-biler. 10 prosent av bilparken må være el-bil og plug-in innen 2020.

7) Gi industrien et nasjonalt løft, etabler et teknologifond på 10 milliarder kroner. Vi trenger industri for å levere til fornybar kraftutbygging, og med klimagassrensing av produksjonen, blir industrien en bærebjelke i overgangen til et fornybart samfunn.

8) Fullfør CO2-rensing på Mongstad og Kårstø, samt etabler tre nye knutepunkter for CO2-rensing ved Snøhvit, i Grenland, og ved Tjeldbergodden eller Nyhavna, for rensing av petroleums- og annen industri.

9) Pålegg oljeindustrien ren strøm fra land; pålegg elektrifisering på alle nye og flere eksisterende installasjoner på norsk sokkel innen 2020. Norge vil med dette kutte 4 millioner tonn CO2 fra oljeproduksjonen.

10) Forby fossil oppvarming i bygningsmassen. I tillegg må regjeringen må sikre at byggsektoren i Norge reduserer energiforbruket med minst 15 TWh innen 2020.

Norges helhetlige klimaplan

Bellonas ti klimakrav er utasbeidet fra «Bellonameldingen – Norges helhetlige klimaplan», som Bellona presenterte i mai i år.