Nyheter

Nølende og forsiktig i riktig retning

Marius Holm, nestleder i Bellona.
(Foto: Bellona / Anne Karin Sæther)

Publiseringsdato: 13. oktober, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Regjeringen følger klimaforliket og tidligere lovede bevilgninger, men bringer ingen nye store løft. – Vi savner det virkelig store løftet for å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Bellona savner det virkelig store løftet til fornybar energi og elektrifisering av transportsektoren, men roser regjeringens bevilgning på 3,5 milliarder kroner til Mongstad.

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til Statsbudsjett for 2010. Du kan lese hele budsjettet her.

– Vi trenger et taktskifte i norsk energi- og klimapolitikk. Det finner vi ikke i neste års statsbudsjett, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

5 mrd til Grunnfondet for energi

Regjeringen setter inn 5 mrd i grunnfondet for energi, som vil gi en avkastning på ca 200 millioner kroner i 2011. Dette ble allerede varslet i statsbudsjettet for 2008. Pengene skal gå til å fremme miljøvennlig omlegging av energibruk, energiproduksjon og energieffektivisering.

I tillegg til det allerede varslede fondet, har Bellona bedt om direkte bevilgninger til fornybar energi. Dette kommer ikke.

Når ikke vindkraftmål

Regjeringen går bort fra vindkraftmålene om å bygge ut 3 TWH innen 2010.

– Nå innser også Regjeringen at de ikke når 2010-målet på vind, derfor forventer vi gode overgangsordninger før innføringen av Grønne sertifikater, sier Bellona-nestleder Holm, og understreker at Bellona savner en konkretisering av overgangsordninger som ble lovet i Soria Moria 2.

– Inntil lov om grønne sertifikater er på plass, er det fortsatt usikkerhet for investorer i fornybar energi, påpeker Holm.

God og forventet bevilgning til CO2-håndtering

I sitt forslag til Statsbudsjett for 2010 bevilger Regjeringen 3,5 milliarder kroner til CO2-håndtering (CCS). 3,3 milliarder av disse er til Mongstad, Gassnova og integrasjonsløsningen på Kårstø.

– Dette er bra, og som forventet. Dette betyr at Mongstad får den lovede framdriften, sier Holm.

Regjeringen øker sin totalbevilgning til forskning på fornybar energi og CO2-håndtering med 300 millioner kroner.
– Denne ventede oppfølgingen av klimaforliket er positiv, sier Holm.
[picture1 right] Savner el-bil-løft

Statsbudsjettet inneholder en forsiktig styrking av CO2-avgiften på nye biler.

– Her kunne Regjeringen gått lengre. Endring i bilavgifter gjør at Toyota Prius blir 3000 kroner billigere, dette er ingen stor omlegging, sier Holm, og viser til at Bellona har foreslått endringer som kunne gjort Norge til et foregangsland innen elektrifisering av transportsektoren.

Statsbudsjettet for 2010 viderefører bevilgninger til Transnova, mens Bellona her har bedt om en stor økning.

Ingen økning til miljøkartlegging

Bevilgningen til Mareano-programmet, den miljøfaglige kartleggingen av Barentshavet og områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er det samme som i fjor, og inneholder altså ingen økning for å ta igjen et tidligere etterslep.

– Vi er skuffet over manglende bevilgninger til Mareano-programmet som ikke blir ferdig i tide i behandlingen av Forvaltningsplanen. Dette vil redusere den faglige troverdigheten til revisjonen av Forvaltningsplanen, sier fagrådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

CO2-avgift på fossil gass

Regjeringen har endelig fått ESA-klarert etablering av CO2-avgift på fossil gass.

– Dette har Bellona jobbet for, og vi er fornøyde med at denne endelig er på plass, sier Holm.

Regnskogmidlene trappes opp, som tidligere avtalt, noe Bellona ser svært positivt på.

Det samme gjelder Regjeringens forslag til bevilgningsøkning på 1,3 milliarder til jernbaneverket.

Regjeringen bevilger for øvrig om lag fem millioner kroner mindre til opprydding av atomavfall i Russland. Denne reduksjonen tar de igjen på prosjektsamarbeid om miljø- og demokratiarbeid med Russland.

– Det er fortsatt uklart hva klimaløftene i Soria Moria 2 innebærer i praksis. Det kunne Regjeringen brukt statsbudsjettet til, mener Bellona.

Det blir ingen økning i bevilgningene til oljevernberedskap, noe som er svært skuffende.

Økning på 64 millioner til giftopprydning

Regjeringen vil gi en økning på 64 millioner kroner til opprydning av forurenset grunn og sjøbunn.

– Dette er svært bra, og betyr at vi nå kan ta fatt på de store og nødvendige opprydningsprosjektene blant annet av giftforurensede fjorder, sier Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona.